sap_feb_pan
Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Arbetsmarknaden stärks i Sigtuna – Ökning av sysselsatta sedan pandemins början

En färsk rapport från Statistiska Centralbyrån (SCB) avslöjar en markant ökning av antalet personer med arbete som huvudsaklig inkomstkälla i Sigtuna kommun sedan sommaren 2020.

centrum_artikel_host

Enligt BAS, en ny produkt från SCB som presenterar detaljerad arbetsmarknadsstatistik på kommunnivå, har ökningen varit mest påtaglig bland utrikesfödda individer.

Johannes Cleris, pressansvarig på SCB, förklarar att i Sigtuna har antalet personer med arbete som huvudsaklig inkomstkälla ökat med hela 16 procent sedan juni 2020, motsvarande en tillväxt på 3 345 personer.

Denna positiva utveckling syns även nationellt då 273 av Sveriges 290 kommuner har upplevt en ökning av personer med arbete som huvudsaklig inkomstkälla under perioden juni 2020 till juni 2023. På riksnivå innebär det en ökning med 8 procent.

Samtidigt rapporterar SCB en nedgång i antalet personer som erhåller ersättning vid arbetslöshet som huvudsaklig inkomstkälla i samtliga kommuner. För hela landet innebär det en minskning med 29 procent.

I Sigtuna minskade antalet personer med arbetslöshetsersättning som huvudsaklig inkomstkälla med 297 personer, motsvarande en nedgång med 23 procent under samma tidsperiod, enligt Johannes Cleris.

Detta trendskifte på arbetsmarknaden, med en ökning av sysselsättning och minskad arbetslöshet, pekar på en stärkning av ekonomin och en positiv utveckling för Sigtuna kommun.

Allt fler nöjda med hemtjänsten

Notiser Inför årsskiftet presenterades 2023 års resultat för Hemtjänstindex, som mäter kvaliteten på hemtjänsten i samtliga av Sveriges kommuner. Undersökningen tar hänsyn till de områden som seniorer anser vara viktigast: information, biståndshandläggning, utförande samt stöd och utveckling.

steningekompani_helsida

SL i samarbete för fossilfri framtid

Notiser Shift2Access är ett banbrytande samarbete där Trafikförvaltningen i Region Stockholm, tillsammans med Region Skåne och Västra Götalandsregionen, strävar efter att utveckla innovativa lösningar för en fossilfri, inkluderande och resurseffektiv framtid.

connys_helsida
centrum_host_helsida
funkisfest_helsida
pantamera_avc_helsida
skridskodisco_helsida
foraldranatverk_helsida

Före detta finansregionsrådet lämnar sitt uppdrag

Politik Oppositionsregionrådet Irene Svenonius meddelade vid ett extrainsatt möte med den moderata regiongruppen i Stockholm att hon lämnar såväl sina uppdrag för Moderaterna i Region Stockholm som övriga uppdrag för Moderaterna. Efter sju år som gruppledare på heltid, varav sex år som finansregionråd (2017-2022) under en turbulent period för Stockholmsregionen.

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
stentekompani_outsider
nrh_sigtuna
foraldranatverk_outsider
funkisfest_outsider
skridskodisco_outsider
connys
pantamera_out
ridskola_2020_outsider