centrum_panorama_hostshopping
Foto: Peter Kroon/Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten sjunker för första gången på över två år

För första gången på över två år sjunker nu arbetslösheten i kommunen och är nu 11 procent.

centrum_artikel_host

Under juni var arbetslösheten bland kommuninvånarna 11 procent vilket är en minskning med 0,5 procentenheter sedan förra året i juni. Sett till antalet invånare mellan 16-64 år var det 2892 personer enligt Newsworthy. 27 månader i rad har arbetslösheten ökat i kommunen fram till föregående månad. Som mest var arbetslösheten uppe i strax över 12 procent.

Även bland utrikesfödda minskar arbetslösheten ner til 18 procent vilket innebär att cirka var femte utrikesfödd kommuninvånare är arbetslös, det är en minskning med 0,6 procentenheter. Bland ungdomar mellan 16-24 år är minskningen hela tre procentenheter till 11,1 procent. Minskning av arbetslösheten är generell i samtliga länets kommuner och i 282 av 290 kommuner i hela landet.

centrum_host_helsida
fritidsbanken_helsida
brobygget_2024
connys_helsida
pantamera_avc_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
brobygget_outsider
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
klara_outsider
connys