centrum_panorama_hostshopping
Foto: Peter Kroon/Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten sjunker – närmar sig 8 procent

I juni månad visade statistik att arbetslösheten minskade i 18 av de 26 kommunerna i Stockholms län. En av de kommuner där nedgången var mest framträdande var Sigtuna, som rapporterade en betydande minskning.

centrum_artikel_host

Enligt data från SCB som Newsworthy sammanställt sjönk arbetslösheten till 8,1 procent under juni månad, vilket motsvarade en minskning på 0,9 procentenheter jämfört med samma tidpunkt föregående år. Den positiva trenden fortsatte även i resten av Stockholms län, där arbetslösheten fortsatte att sjunka.

I praktiska termer innebär detta att 2 098 av de 25 901 invånarna i åldern 16 till 65 år i Sigtuna kommun var registrerade som arbetssökande, vilket var 117 färre än samma månad föregående år.

Det är nu 25:e månaden i rad där arbetslösheten i Sigtuna har varit lägre än motsvarande period föregående år. Sedan maj 2021 har arbetslösheten minskat från 11,4 till 8,1 procent, vilket tyder på en stadig och kontinuerlig förbättring av arbetsmarknadssituationen i kommunen.

Den generella minskningen av arbetslösheten i Stockholms län indikerar en positiv utveckling för regionen. Det är ett tecken på att insatserna för att främja sysselsättningen och skapa jobbmöjligheter ger resultat.

Sigtuna kommun, med sin betydande minskning i arbetslöshet, visar på framgångsrika strategier för att stimulera den lokala ekonomin och locka investeringar. En stark arbetsmarknad är avgörande för att skapa en stabil och blomstrande gemenskap för invånarna.

Den fortsatta nedgången av arbetslösheten ger hopp om en ljus framtid för både Sigtuna och Stockholms län som helhet. Det är viktigt att fortsätta stödja och uppmuntra initiativ som främjar sysselsättningen, och därmed fortsätta att bygga en hållbar och blomstrande ekonomi för alla invånare i regionen.

Denna artikel genererades med en textrobot

centrum_host_helsida
connys_helsida
brobygget_2024
pantamera_avc_helsida
fritidsbanken_helsida

14 miljoner till utsatta skolor i kommunen

Nyheter Skolverket har delat ut cirka 14,5 miljoner kronor till tre skolor i kommunen: - Regeringen vill göra det mer attraktivt att arbeta på skolor med svårare förutsättningar, uppger skolminister Lotta Edholm.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider
klara_outsider
pantamera_out
connys
centrum_outsider_host