eu_valet_panorama
Foto: Peter Kroon/Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten fortsätter uppått

Arbetslösheten i kommunen ökade för 26:e månaden i följd och är nu på 11,6 procent.

centrum_artikel_host

Under pandemin har som märsta.nu rapporterat arbetslösheten ökat med fyra procentenheter. Nu är den uppe på 11,6 procent. Det är 26:e månaden i följd som arbetslösheten ökar, sedan 2019 har arbetslösheten gått upp från 7 procent enligt siffror från SCB och Arbetsförmedlingen som Newsworthy sammanställt.

Nästan var femte utlandsfödd i kommunen är dessutom arbetslös, det motsvarar 2160 personer, en uppgång med 2,8 procentenheter eller 436 personer. Arbetslösheten bland utlandsfödda har på två år gått upp från 13,6 till 19 procent.

Bland unga så är drygt var tionde mellan 18-24 år arbetslös, arbetslösheten har på två år gått upp från 6 till 11,1 procent. En stor del av förklaringen är att pandemin slagit hårt mot kommunen och turistnäringen som traditionellt sysselsätter många unga.

Bara Botkyrka och Södertälje har högre arbetslöshet i april än Sigtuna kommun. Dessa ligger på 13 respektive 12,9 procent. Grannkommunen Väsby har 9,1 procents arbetslöshet.

eldsjal2024_helsida
sigtunakampen_helsida
connys_helsida
mp_helsida_eu

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider
sigtunakampen_outsider
mp_eu_outsider
eu_valet_outsider
centrum_outsider_host
eldsjal2024_out
pantamera_out