eu_valet_panorama
Foto: Arkiv

Antalet ledamöter dras ner i nämnder och fullmäktige

Med anledning av coronaviruset har gruppledarna i fullmäktige enats om att dra ner på antalet ledamöter och bara fatta de beslut som är nödvändiga.

centrum_artikel_host

För att minska spridningen av det nya coronaviruset Covid-19 har gruppledarna i Kommunfullmäktige enats om att dra ner på antalet ledamöter men representationen är fortfarande enligt proportionalitetsprincipen. Man har också enats om att lägga partipolitiska meningsskiljaktigheter åt sidan i möjligaste mån och lägga energi på att fatta nödvändiga beslut.

Maktfördelningen i nämnder och fullmäktige kommer att kvarstå. Nämndens ordförande kommer i samråd med förvaltningschefen avgöra vilka ärenden som är viktiga för att hantera. Den öppna frågestunden kommer att slopas.

Snart sommaruppehåll för renoveringen av Stora Gatan

Notiser Renoveringsarbetet på Stora gatan fortskrider enligt plan och den sista etappen för denna omgång påbörjas den 17 maj och avslutas den 11 juni. Därefter görs ett uppehåll fram till augusti, och arbetet återupptas den 19 augusti.

connys_helsida
pantamera_avc_helsida
eldsjal2024_helsida
bygdensdag_helsida

Uppmaning att spara vatten: Hög vattenförbrukning

Nyheter I norra Storstockholm går det åt ovanligt mycket dricksvatten just nu. Norrvatten, som förser 14 kommuner i området med dricksvatten, uppmanar nu både privatpersoner och verksamheter att spara på kranvattnet. Detta är nödvändigt för att vattenverket ska kunna producera tillräckligt med vatten för alla.

mp_helsida_eu
centrum_host_helsida
seniormassa_pan

Sigtunas rådhus fyllde 280 år

Nyheter I lördags firade Sigtuna en viktig milstolpe – det var 280 år sedan Sigtuna Rådhus invigdes av Eric Kihlman den 18 maj 1744. Detta historiska ögonblick markerades av invånarna med glädje och stolthet över stadens rika kulturarv.

Extra

Sigtunas befolkning minskade

Nyheter Sigtuna kommun upplevde en befolkningsminskning med 31 personer under första kvartalet 2024, vilket är den största minskningen under ett kvartal på hela 2000-talet. Trots att fler barn föddes än personer dog, var det fler som flyttade från kommunen än till den, vilket resulterade i en minskning av invånarantalet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

bygdensdag_outsider
eu_valet_outsider
eldsjal2024_out
connys
seniormassa_outsider
nrh_sigtuna
pantamera_out
centrum_outsider_host
nationaldag_outsider
ridskola_2020_outsider