centrum_panorama_hostshopping
Karolina Windefalk, Johan Stomberg, Pernilla BergqvistFoto: Pressbild

Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

Ett av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden är att utveckla Sigtuna kommun på ett hållbart sätt som värnar både nuvarande och framtida invånare. Men i en tid när de flesta kommuner höjer ambitionerna väljer M, SD, KD och SfS att avveckla Sigtuna kommuns arbete med miljömässig och social hållbarhet. Efter att ha avvecklat såväl Agenda 2030-utskottet som hållbarhetsenheten och dess budget fortsätter styret nedmonteringen.

centrum_artikel_host

 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att Sigtuna kommun ska vara fossilfri 2040, kommunorganisationen ska vara fossilfri 2030 och kommunens personbilsflotta ska vara fossilfri 2025. Med ett halvår kvar till det första målet visar delårsrapporten att kommunen inte är i närheten av att uppnå delmålet för 2024. I det läget avvecklas nu de kvarvarande tjänster i kommunorganisationen som har ett strategiskt, övergripande ansvar för klimat, miljö och social hållbarhet.

Det är uppenbart att M-SD-KD-SfS-styret prioriterar bort en hållbar utveckling i vår kommun. Detta går på tvärs mot utvecklingen i övriga samhället, där näringslivet, invånare och samarbetspartners med all rätt ställer krav på ett seriöst och ansvarsfullt arbete med miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor.
Kostnaderna för klimatförändringarna drabbar redan idag företag och kommunens ekonomi, dessa ökande kostnader försöker styret skjuta på framtiden. Det är ansvarslöst och skapar sämre förutsättningar för alla som bor och verkar i vår kommun. En kommun som backar i samhällsutvecklingen blir inte attraktiv för framåtsyftande och innovativa företagare.

Styrets nedmontering skjuter även Sigtuna kommuns mål att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare i sank. För de flesta arbetsgivare är ett seriöst hållbarhetsarbete idag en självklarhet och enligt Svensk Handel har 79 procent av företagen en hållbarhetsansvarig som sitter i ledningsgruppen. En bakåtsträvande organisation är varken attraktiv eller hållbar och får svårigheter att rekrytera. Enligt tidningen Chef tycker 69 procent av alla unga att det är viktigt att jobba hos en arbetsgivare som engagerar sig i hållbarhetsfrågor.

Vi som vill se att kommunen tar ansvar för minskad miljö- och klimatpåverkan, proaktiv klimatanpassning, folkhälsa, barns rättigheter och minskad segregation är djupt oroade över utvecklingen. Sigtuna kommun kan bättre och förtjänar mer!

  • Karolina Windefalk, gruppledare Miljöpartiet de Gröna i Sigtuna kommun
  • Pernilla Bergqvist, gruppledare Liberalerna i Sigtuna kommun
  • Johan Stomberg, gruppledare Centerpartiet i Sigtuna kommun

slutreplik: Dåligt försök att mörka katastrofala nedskärningar

Insändare Moderaterna säger att hållbarhetsmålen ska integreras i kommunens övriga mål, men hur ska de mätas och följas upp när kommunledningen samtidigt säger upp kommunens hållbarhetsspecialister? Där står Moderaterna svarslösa och försöker blanda bort korten. De duckar också helt frågan om miljömässig hållbarhet.

pantamera_avc_helsida

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

brobygget_2024

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

fritidsbanken_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

connys_helsida
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

centrum_host_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
pantamera_out
klara_outsider
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
centrum_outsider_host
brobygget_outsider