sap_feb_pan
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Anställda larmar om brister och stölder

Anställda vid Olivia Hemomsorg i Sigtuna kommun larmar om stölder, pressade scheman och oerfarna vikarier.

centrum_artikel_host

Personal beskriver situationen hos Olivia Hemomsorg, som sköter hemtjänst åt äldre i kommunen, som en mardröm. Även de äldre, så kallade brukarna, drabbas. Det är pressat schema att hinna mellan brukare, slarv med skyddsutrustning och ökat antal sjukskrivningar.
– Det slarvas med skyddsutrustning, vi har en hel gata som smittats med Covid-19, där hemtjänsten troligen till 99 procent varit de som smittat eftersom flertalet av personalen som gått där varit och är hemma sjuka. Vi har inget skyddsombud, arbetsplatsombud, brandansvarig, facklig företrädare eller likande som en seriös arbetsplats har, skriver en anställd i ett mail till märsta.nu

Deras lokaler på Sätunavägen beskrivs som undermålig utan tillgång till brandvarnare, blockerad nödutgång och utan ordentliga omklädningsrum. Utöver det har det börjat stjälas medicin och inredning från brukare, någon som enligt den anställde inte till hundraprocent kan kopplas till personalen men att man känner sig utpekade och mår dåligt på grund av situationen.

Olivia Hemomsorgs VD Åsa Walderik bemöter kritiken i mail till märsta.nu. Hon klargör att stölderna är polisanmälda och ligger under utredning. Situationen i de nya lokalerna ska dock inte se ut som på bilderna då det var rörigt i samband med en flytt från Sätuna torg som nu håller på att rivas. Walderik pekar också på att kundnöjdheten ökat i kommunen enligt den kundundersökning som gjorts under hösten sedan man tog över verksamheten.
– Vi befinner oss i en utmanande pandemi där vi är oerhört noga med att alla medarbetare som har någon form av symtom är hemma. Detta medför att hög kontinuiteten är svår att bibehålla. Vårt främsta mål är att hålla nere antalet medarbetare som besöker våra kunder, där gör vi allt vi kan. Alla ordinarie medarbetare är indelade i geografiska team och har sin grundplanering i området. Vid anställning görs alltid en bedömning av kompetens, formell och reell. Det är även viktigt med personlig lämplighet.

connys_helsida

Varning utfärdad för ishalka i Sigtuna kommun

Nyheter En varning har utfärdats för plötslig ishalka i Sigtuna kommun och stora delar av Svealand samt sydostligaste Norrland. Underkylt regn eller regn på kalla vägytor kan orsaka svårigheter med plötslig ishalka.

spedition_helsida
funkisfest_helsida
steningekompani_helsida
centrum_host_helsida
sportlov
EXTRA

Fyra döms efter brutal misshandel

Nyheter Fyra personer döms efter en brutal misshandel på Tingvallavägen i Märsta. En man drogs in i en bil av de fyra männen och utsattes sen för slag och sparkar.

fritidsbanken_sportlov
pantamera_avc_helsida

Renovering av Stora Gatan startar i mars

Nyheter Arbetet med att förnya Stora Gatan i Sigtuna tar sin början den 4 mars och väntas pågå i två år. Handlare på gatan befarar inkomstbortfall. Vilket kommunen ska kompensera för.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
funkisfest_outsider
nrh_sigtuna
connys
pantamera_out
stentekompani_outsider
spedition_outsider
centrum_outsider_host