centrum_panorama_hostshopping
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Anställda larmar om brister och stölder

Anställda vid Olivia Hemomsorg i Sigtuna kommun larmar om stölder, pressade scheman och oerfarna vikarier.

centrum_artikel_host

Personal beskriver situationen hos Olivia Hemomsorg, som sköter hemtjänst åt äldre i kommunen, som en mardröm. Även de äldre, så kallade brukarna, drabbas. Det är pressat schema att hinna mellan brukare, slarv med skyddsutrustning och ökat antal sjukskrivningar.
– Det slarvas med skyddsutrustning, vi har en hel gata som smittats med Covid-19, där hemtjänsten troligen till 99 procent varit de som smittat eftersom flertalet av personalen som gått där varit och är hemma sjuka. Vi har inget skyddsombud, arbetsplatsombud, brandansvarig, facklig företrädare eller likande som en seriös arbetsplats har, skriver en anställd i ett mail till märsta.nu

Deras lokaler på Sätunavägen beskrivs som undermålig utan tillgång till brandvarnare, blockerad nödutgång och utan ordentliga omklädningsrum. Utöver det har det börjat stjälas medicin och inredning från brukare, någon som enligt den anställde inte till hundraprocent kan kopplas till personalen men att man känner sig utpekade och mår dåligt på grund av situationen.

Olivia Hemomsorgs VD Åsa Walderik bemöter kritiken i mail till märsta.nu. Hon klargör att stölderna är polisanmälda och ligger under utredning. Situationen i de nya lokalerna ska dock inte se ut som på bilderna då det var rörigt i samband med en flytt från Sätuna torg som nu håller på att rivas. Walderik pekar också på att kundnöjdheten ökat i kommunen enligt den kundundersökning som gjorts under hösten sedan man tog över verksamheten.
– Vi befinner oss i en utmanande pandemi där vi är oerhört noga med att alla medarbetare som har någon form av symtom är hemma. Detta medför att hög kontinuiteten är svår att bibehålla. Vårt främsta mål är att hålla nere antalet medarbetare som besöker våra kunder, där gör vi allt vi kan. Alla ordinarie medarbetare är indelade i geografiska team och har sin grundplanering i området. Vid anställning görs alltid en bedömning av kompetens, formell och reell. Det är även viktigt med personlig lämplighet.

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

pantamera_avc_helsida
brobygget_2024
mp_tack_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

centrum_host_helsida
connys_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

fritidsbanken_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
connys
centrum_outsider_host
mp_tack_outsider
nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider
brobygget_outsider
pantamera_out