centrum_panorama_hostshopping
Foto: Pressbild

Anna Stenströmmer tar plats i Arlandastad Groups koncernledning

Arlandastad Group har strategiskt beslutat att kombinera rollerna för hållbarhet och HR för att stärka koncernen ytterligare.

centrum_artikel_host

Beslutet ses som ett naturligt steg för att integrera och maximera effekterna av hållbarhetsinsatserna i företagskulturen och personalstrategin. Anna Stenströmer, som tidigare var Hållbarhetsansvarig, utses till HR- och hållbarhetschef och inkluderas i koncernledningen.

Dieter Sand, vd för Arlandastad Group, ser detta som ett naturligt steg för att bidra till omställningen och skapa en hållbar framtid. Anna Stenströmer, med erfarenhet från Siemens och OKQ8, uttrycker sin passion för hållbar utveckling och ser fram emot att förena HR och hållbarhet för att skapa meningsfulla förändringar inom företaget och samhället. Under sitt senaste år som Hållbarhetsansvarig har Anna redan implementerat positiva förändringar inom hållbarhetsområdet, inklusive utvecklingen av det koncernövergripande hållbarhetsramverket ”FRAMTIDEN” med tydliga mål och nyckelaktiviteter.

fritidsbanken_helsida
connys_helsida
brobygget_2024
mp_tack_helsida
centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
nrh_sigtuna
ridskola_2020_outsider
connys
brobygget_outsider
mp_tack_outsider
pantamera_out
centrum_outsider_host