centrum_panorama_hostshopping
Foto: Sigtuna kommun

Andelen biståndstagare i kommunen på oförändrad nivå

Andelen invånare som fick ekonomiskt bistånd i Sigtuna kommun förblev i stort sett konstant under vintermånaderna, enligt den senaste preliminära statistiken från Socialstyrelsen.

centrum_artikel_host

Under perioden december till februari erhöll i genomsnitt 267 personer per månad ekonomiskt bistånd i Sigtuna kommun, vilket motsvarar cirka 0,5 procent av den vuxna befolkningen. Detta är marginellt mindre än antalet under hösten och något färre än under samma period föregående år, enligt Newsworthys sammanställning.

Begreppet ekonomiskt bistånd inkluderar både försörjningsstöd, ibland kallat ”socialbidrag”, och andra former av ekonomiskt stöd som tillhandahålls av kommunens socialtjänst. Det kan exempelvis innebära stöd för att täcka kostnader för sjukvård, begravning eller nödvändiga flyttar.

Andelen på 0,5 procent under vintern ligger bland de lägre nivåerna under det senaste decenniet i kommunen, med den högsta andelen noterad under våren 2014. Det är värt att notera att en överväldigande majoritet av de som erhöll bistånd var kvinnor: I genomsnitt fick 105 män och 161 kvinnor ekonomiskt bistånd varje månad under vintern. 2014 var det nästan 1,5 procent av den vuxna befolkningen som erhöll ekonomiskt bistånd i kommunen.

eldsjal2024_helsida
pantamera_avc_helsida

Sigtunas rådhus fyllde 280 år

Nyheter I lördags firade Sigtuna en viktig milstolpe – det var 280 år sedan Sigtuna Rådhus invigdes av Eric Kihlman den 18 maj 1744. Detta historiska ögonblick markerades av invånarna med glädje och stolthet över stadens rika kulturarv.

Extra

Sigtunas befolkning minskade

Nyheter Sigtuna kommun upplevde en befolkningsminskning med 31 personer under första kvartalet 2024, vilket är den största minskningen under ett kvartal på hela 2000-talet. Trots att fler barn föddes än personer dog, var det fler som flyttade från kommunen än till den, vilket resulterade i en minskning av invånarantalet.

centrum_host_helsida
bygdensdag_helsida
connys_helsida
seniormassa_pan
mp_helsida_eu

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
eu_valet_outsider
mp_eu_outsider
ridskola_2020_outsider
bygdensdag_outsider
eldsjal2024_out
seniormassa_outsider
connys