Foto: Sigtuna Vatten och renhållning

Alla i flerbostadshus kan sortera nära hemmet

Sigtuna kommun förenklar för boende i flerbostadshus att sortera sina förpackningar genom att införa fastighetsnära insamlingssystem.

Det innebär att alla hushåll kommer ha möjlighet att lämna sina förpackningar nära hemmet. Separata behållare för olika förpackningsmaterial kommer att placeras i miljörum eller nära fastigheten.

Med 60% av flerbostadshusägarna redan anslutna till systemet och en aktiv plan för att stödja resterande att ansluta sig, förväntas alla hushåll ha fastighetsnära insamling senast 2027. Skrymmande förpackningsavfall kommer fortsatt att lämnas på kommunens återvinningsstationer eller återvinningscentraler, medan grovavfall enbart får lämnas på återvinningscentralen.

Avfallschefen i Sigtuna kommun, Winand Hendriks, uttrycker sin glädje över initiativet och betonar dess roll för att underlätta återvinning vid källan och bidra till hållbarhetsarbetet både i Sigtuna och i Sverige.

Sigtuna kommun samarbetar med andra kommuner som en del av Avfallssamverkan i Mälardalen för att förbättra avfallshantering och skapa en mer hållbar miljö. Målet är att göra återvinning enklare, minska förpackningar i restavfallet och främja ett cirkulärt samhälle med lägre kostnader för invånarna.

Hyresförhandlingen går till skiljeman

Bostad Fastighetsägarna Stockholm har valt att vända sig till hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd, som kommer att hantera hyresförhandlingarna för 2024 års hyror i elva stockholmskommuner.

Liten nedgång i bostadspriserna

Bostad Senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna i Sigtuna kommun går upp med 1 procent under de senaste tre månaderna. Även i hela Stockholms län noteras en ökning på 1 procent för bostadsrätter.

Oron för höjda hyror växer hos hyresgäster

Bostad Hyresgästföreningen rapporterar om pågående förhandlingar med SigtunaHem där hyresnivåerna står i fokus. Det råder en spänning mellan parterna då fastighetsägarna tidigare uttryckt en önskan om en höjning på 12 procent, en siffra som mötts av betydande förvåning.

Bostadsmarknaden står sig stark

Bostad Bostadsmarkanden i kommunen visar inga röda siffror för varken bostadsrätter eller villor den senaste tremånadersperioden. Villapriserna har gått upp med hela tolv procent sedan juni.

Stor ökning av vräkningar som drabbar barn

Bostad Enligt färsk statistik från Kronofogden var det första halvåret i år många barn som drabbades av vräkningar: – Antalet barn som berörs ökar när det totala antalet vräkningar går upp. Det kan vara barn som mister sitt hem, men det kan också handla om barn som bor på deltid hos en förälder som vräks, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening