eu_valet_panorama
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Äldreomsorgspersonal utbildas för att bekämpa undernäring

Under sommaren har Sigtuna kommun fattat beslut om att utbilda all personal inom äldreomsorgen för att bekämpa undernäring bland de äldre.

centrum_artikel_host

Eftersom undernäring är ett problem bland seniorer i landet vill Sigtuna kommun göra något åt saken, dessutom visar siffror från Socialstyrelsen att nästan 6 av 10 av de äldre är i riskzon inom Sigtuna kommuns verksamheter. Därför satsar man på utbildning av all personal inom äldreomsorgen.

Undernäring ökar risk för svårläkta sår och infektioner och kan ge minskad muskelmassa samt kan risk för fallskador och försämrad psykisk hälsa. Om personalen är vaksam för det kan insatser sättas in. Personalen på särskilda boenden och inom hemtjänsten ha därmed en viktig roll.

För att höja kompetensen inom äldreomsorgen har kommunen fått statsbidrag. Alla anställda kommer att gå en digitalutbildning för ökad kometens kring hur tecken på undernäring kan upptäckas och hur personalen då ska agera.
– Den här satsningen som kommer att göra skillnad för våra invånare. Ett kunskapslyft kring mat och måltider kommer att ge ökad livskvalité, uppger Åsa Storgärds Lundin, chef för Måltidsservice i Sigtuna kommun.

pantamera_avc_helsida
connys_helsida
seniormassa_pan

Uppmaning att spara vatten: Hög vattenförbrukning

Nyheter I norra Storstockholm går det åt ovanligt mycket dricksvatten just nu. Norrvatten, som förser 14 kommuner i området med dricksvatten, uppmanar nu både privatpersoner och verksamheter att spara på kranvattnet. Detta är nödvändigt för att vattenverket ska kunna producera tillräckligt med vatten för alla.

eldsjal2024_helsida
mp_helsida_eu
centrum_host_helsida
bygdensdag_helsida

Sigtunas rådhus fyllde 280 år

Nyheter I lördags firade Sigtuna en viktig milstolpe – det var 280 år sedan Sigtuna Rådhus invigdes av Eric Kihlman den 18 maj 1744. Detta historiska ögonblick markerades av invånarna med glädje och stolthet över stadens rika kulturarv.

Extra

Sigtunas befolkning minskade

Nyheter Sigtuna kommun upplevde en befolkningsminskning med 31 personer under första kvartalet 2024, vilket är den största minskningen under ett kvartal på hela 2000-talet. Trots att fler barn föddes än personer dog, var det fler som flyttade från kommunen än till den, vilket resulterade i en minskning av invånarantalet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

eldsjal2024_out
bygdensdag_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
connys
eu_valet_outsider
nationaldag_outsider
seniormassa_outsider
nrh_sigtuna