centrum_panorama_hostshopping
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Äldreomsorgspersonal genomgår språktest

Sigtuna kommuns anställda inom äldreomsorgen kommer att genomgå språktester.

centrum_artikel_host
Från och med denna vecka kommer kommunens anställda inom äldreomsorgen att genomgå språktester, även de som har svenska som modersmål.
– Vi gör detta för att öka kvaliteten och tryggheten för de äldre på våra boenden. Vi vill minska de risker och missförstånd som kan uppstå när språket är ett hinder. Men vi gör det också för att kunna stötta den personal som inte har tillräckliga språkkunskaper att få nödvändiga kompetenshöjande insatser i det svenska språket, säger Kerstin Eriksson (KD), ordförande äldre- och omsorgsnämnden.
Om den anställde inte klarar språktestet så kommer en handlingsplan att upprättas så att de kan få stöd i att utveckla det svenska språket. Målet är att de ska uppnå minimikrav vilket motsvarar åk 9-nivå för undersköterskor och gymnasienivå för legitimerad personal.
– Vi som arbetsgivare har en skyldighet och hjälpa alla våra anställda till att bli trygga i språket och därmed kunna utföra sitt jobb ännu bättre, både i relationen med våra äldre och mellan kollegor, säger Leena Vuorinen, verksamhetschef äldreomsorgen, som liksom övrig personal, också kommer att genomgå testet.
Enligt ett pressmeddelande från Sigtuna kommun så behöver personal som arbetar inom äldreomsorgen bättre kunskaper på svenska rent generellt sett. Språket är viktigt för att förstå instruktioner, både muntligt och skriftligt för att säkerställa patient- och brukarsäkerheten. Det är också ett område som coronakommissionen konstaterar. Dock ses det som positivt att ha ett annat modersmål och kunna tala ett annat språk än svenska. Majoriteten av brukarna inom kommunen idag har annan härkomst, men det är en blandad grupp och kommunen vill ha flerspråkiga lärare.
fritidsbanken_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

mp_tack_helsida
pantamera_avc_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Nyheter SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

brobygget_2024
connys_helsida
centrum_host_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Nyheter Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Nyheter Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
mp_tack_outsider
centrum_outsider_host
connys
ridskola_2020_outsider
brobygget_outsider
fritidsbanken_outsider
nrh_sigtuna