Foto: Sigtuna kommun/Rosie Alm

Äldreomsorgen får mer pengar för ökad kompetens

Kommunen får 11,5 miljoner kronor för att höja personalens kompetens inom äldreomsorgen.

centrum_artikel_host

11,5 miljoner kommer från den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet var syfte är att stärka kommunalt finansierad omsorg genom att ge både befintlig som ny personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid för ökad kompetens. I Sigtuna kommun ska pengarna fördelas både inom hemtjänst och särskilt boende:
– Det är mycket pengar i form av statsbidrag som ska fördelas inom äldreomsorgen under 2021 och det är nödvändigt att det finns en tydlig plan för hur de ska användas. Förhoppningen är att denna satsning ska öka livskvaliteten och välbefinnandet hos de äldre, men också att medarbetarna får en möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll, säger Josefin Brodd (M), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

Inom särskilt boende, SÄBO, ska personal kunna utbilda sig inom demensvård. Privata aktörer inom hemtjänsten kommer också få ta del av pengarna för att utveckla sin verksamhet. De ska bland annat kunna internutbilda personal och ge en bättre introduktion till nyanställda.

connys_helsida
defacto_helsida
pantamera_avc_helsida
joes-helsida

Övervåningarna öppnas upp på Mälartåg

Notiser Från och med torsdagkväll och successivt under natten mot fredag den 8 december kommer övervåningarna på Mälartågs dubbeldäckare att åter öppnas för resenärer. Detta sker efter att en säkerhetsutredning konstaterat att ingen säkerhetsrisk föreligger.

ica_helsida
centrum_host_helsida
storemore_helsida

Tekniska Problem Störde VMA-testet

Nyheter Måndagens välkända VMA-test (Viktigt Meddelande till Allmänheten) ställdes inför oväntade tekniska hinder, vilket resulterade i att varningssignalen inte nådde stora delar av centrala Stockholm och norra delar av länet.

wenngarn_jul_helsida

Misstänkt brand i byggbarack

Blåljus Tidigt på morgonen den 5 december rapporterades en brandincident i Steninge slottsby, där en byggbarack på Mejeriets väg engagerade räddningstjänsten och polisen.

slottsby_helsida

Konkurserna ökar med 59 procent i kommunen: Uppgifter från UC

Notiser Under de elva första månaderna i år har konkurserna i kommunen skjutit i höjden och nått en ökning på hela 59 procent jämfört med föregående år. Enligt färska siffror från UC, ett kreditupplysningsföretag, har antalet konkurser ökat dramatiskt från 29 till 46.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
connys
swedol_outsider
pantamera_out
ica_outsider
ridskola_2020_outsider
slottsby_outsider
storemore_out
nrh_sigtuna
joes_outsider
wnngarn_jul_outsider