centrum_panorama_hostshopping
Foto: Sigtuna kommun/Rosie Alm

Äldreomsorgen får mer pengar för ökad kompetens

Kommunen får 11,5 miljoner kronor för att höja personalens kompetens inom äldreomsorgen.

centrum_artikel_host

11,5 miljoner kommer från den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet var syfte är att stärka kommunalt finansierad omsorg genom att ge både befintlig som ny personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid för ökad kompetens. I Sigtuna kommun ska pengarna fördelas både inom hemtjänst och särskilt boende:
– Det är mycket pengar i form av statsbidrag som ska fördelas inom äldreomsorgen under 2021 och det är nödvändigt att det finns en tydlig plan för hur de ska användas. Förhoppningen är att denna satsning ska öka livskvaliteten och välbefinnandet hos de äldre, men också att medarbetarna får en möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll, säger Josefin Brodd (M), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

Inom särskilt boende, SÄBO, ska personal kunna utbilda sig inom demensvård. Privata aktörer inom hemtjänsten kommer också få ta del av pengarna för att utveckla sin verksamhet. De ska bland annat kunna internutbilda personal och ge en bättre introduktion till nyanställda.

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

fritidsbanken_helsida
mp_tack_helsida
connys_helsida
centrum_host_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

pantamera_avc_helsida

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

brobygget_2024

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

brobygget_outsider
fritidsbanken_outsider
nrh_sigtuna
mp_tack_outsider
pantamera_out
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
connys