centrum_panorama_hostshopping
Bild från äldreriksdagen 2016Foto: Sigtuna kommun

Äldre väntas öka med 20 procent

Befolkningen i kommunen väntas öka med 10 000 invånare de kommande nio åren samtidigt blir även de äldre allt fler.

centrum_artikel_host

Färre ska försörja allt fler, det är slutsatsen som drogs efter Tillväxt och regionplaneringsförvaltningen i Region Stockholm presenterat sin befolkningsprognos för åren fram till 2028.

För Sigtuna kommuns del innebär det att nuvarande befolkning på kring 48 000 kommer att öka med ca 10 000 till 2028. Andelen äldre i Sigtuna, det vill säga över 65 år, väntas öka med kring 20 procent.
– Försörjningskvoten ökar, alltså allt färre ska försörja fler. År 2028 förväntas varje förvärvsaktiv person i Stockholms län försörja 0,68 andra personer, att jämföra med 0,66 idag. Det är viktigt att ta höjd för detta vid planering, säger Inger Lagerquist, tf förvaltningschef på tillväxt- och regionplaneförvaltningen på Region Stockholm.

brobygget_2024
pantamera_avc_helsida
connys_helsida
centrum_host_helsida
fritidsbanken_helsida

14 miljoner till utsatta skolor i kommunen

Nyheter Skolverket har delat ut cirka 14,5 miljoner kronor till tre skolor i kommunen: - Regeringen vill göra det mer attraktivt att arbeta på skolor med svårare förutsättningar, uppger skolminister Lotta Edholm.

Nedfallet träd blockerar väg 893

Notiser På väg 893 mellan Starmossen och Benstocken har ett nedfallet träd blockerat stora delar av körbanan i båda riktningarna. Personal är på väg för att åtgärda situationen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
klara_outsider
connys
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider