centrum_panorama_hostshopping
Foto: Karolinska sjukhuset/Carin Tellström

570 stockholmare i behov av sjukhusvård

Under helgen har cirka 3600 covid-19-fall rapporterats in till Region Stockholm.

centrum_artikel_host

3599 stockholmare runt om i de 26 kommunerna testades positivt för covid-19 den gångna helgen, 16-19 april. Situationen med personer som behöver sjukvård är fortsatt ansträngd då 570 personer vårdas på sjukhus.
– Antalet patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård fortsätter att variera mellan 570 och 600 patienter. Det innebär en mycket stor ansträngning för vårdens medarbetare. Vi måste alla följa de grundläggande råden, samtidigt som vi fortsätter att vaccinera så många som möjligt på ett säkert och effektivt sätt. Det gör att vi får ner smittspridningen och därmed antalet patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

Av samtliga som testades positivt var ingen provtagen på särskilt boende för äldre. Totalt under hela pandemin har 218 000 stockholmare testats positivt för covid-19. Siffrorna för kommunerna kommer på torsdag.

pantamera_avc_helsida
pendelkaoset

Beslut om tågvärdar står fast

Politik Region Stockholm har beslutat beslutet om att avskaffa tågvärdarna står kvar, något som Vänsterpartiet kritiserar: - Efter de senaste veckornas kaos i trafiken borde det vara uppenbart för alla inblandade att avvecklingen av tågvärdarna är ett stort misstag. Tyvärr förstår inte regionens styre det, uppger Anna Sehlin (V), gruppledare.

joes-helsida

Stadsdelsmammor ska synas ute

Nyheter Sigtuna kommun har anställt fyra så kallade stadsdelsmammor som ska finnas ute bland allmänheten och sprida kunskap om samhällsservice och öka känslan av delaktighet hos utrikesfödda.

dack_helsida
centrum_host_helsida
connys_helsida
defacto_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

swedol_outsider
centrum_outsider_host
ica_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
dack_outsider
joes_outsider
connys
nrh