centrum_panorama_hostshopping
Foto: Karolinska sjukhuset/Carin Tellström

570 stockholmare i behov av sjukhusvård

Under helgen har cirka 3600 covid-19-fall rapporterats in till Region Stockholm.

centrum_artikel_host

3599 stockholmare runt om i de 26 kommunerna testades positivt för covid-19 den gångna helgen, 16-19 april. Situationen med personer som behöver sjukvård är fortsatt ansträngd då 570 personer vårdas på sjukhus.
– Antalet patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård fortsätter att variera mellan 570 och 600 patienter. Det innebär en mycket stor ansträngning för vårdens medarbetare. Vi måste alla följa de grundläggande råden, samtidigt som vi fortsätter att vaccinera så många som möjligt på ett säkert och effektivt sätt. Det gör att vi får ner smittspridningen och därmed antalet patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

Av samtliga som testades positivt var ingen provtagen på särskilt boende för äldre. Totalt under hela pandemin har 218 000 stockholmare testats positivt för covid-19. Siffrorna för kommunerna kommer på torsdag.

centrum_host_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

brobygget_2024
connys_helsida
fritidsbanken_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

pantamera_avc_helsida
mp_tack_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
connys
mp_tack_outsider
centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
pantamera_out
nrh_sigtuna
brobygget_outsider