moderat_pan_nov
Foto: Karolinska sjukhuset/Carin Tellström

570 stockholmare i behov av sjukhusvård

Under helgen har cirka 3600 covid-19-fall rapporterats in till Region Stockholm.

centrum_artikel_host

3599 stockholmare runt om i de 26 kommunerna testades positivt för covid-19 den gångna helgen, 16-19 april. Situationen med personer som behöver sjukvård är fortsatt ansträngd då 570 personer vårdas på sjukhus.
– Antalet patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård fortsätter att variera mellan 570 och 600 patienter. Det innebär en mycket stor ansträngning för vårdens medarbetare. Vi måste alla följa de grundläggande råden, samtidigt som vi fortsätter att vaccinera så många som möjligt på ett säkert och effektivt sätt. Det gör att vi får ner smittspridningen och därmed antalet patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

Av samtliga som testades positivt var ingen provtagen på särskilt boende för äldre. Totalt under hela pandemin har 218 000 stockholmare testats positivt för covid-19. Siffrorna för kommunerna kommer på torsdag.

Budgetdebatt på onsdagen: Stora utmaningar väntar

Politik Onsdag 30:e november ska budgeten klubbas för 2023: - Att Sverige, Sigtuna och resten av världen står inför mycket stora ekonomiska utmaningar 2023 på grund av flera sammanvägda faktorer råder ingen oenighet kring, säger Bengt Hellström (KD), gruppledare.

vintermarknad_helsida
dackskifte_helsida
centrum_host_helsida
advent_kyrka_helsida
moderat_pan_helsida

Ljusmanifestation för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Notiser En Ljusmanifestation hölls i Valsta i torsdags för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor: - Vi är tacksamma för att varje år få vara med och bidra med en aktiv ståndpunkt mot våldet mot kvinnor och det är en självklarhet för oss att medverka med andra föreningar, organisationer och kommunen kring frågan, sa Sibtain Govani från Shiamuslimska församlingen i Valsta

pantamera_avc_helsida
defacto_helsida
agy_oppethus
julmarknad_2022
busshållsplatsmordet

Rättegång utan misstänkt i HD

Notiser Högsta domstolen tog upp Busshållsplatsmordet på tisdagen - Men den misstänkte som är delgiven inställde sig inte då han befaras vara i Sierra Leone.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

nrh
ridskola_2020_outsider
connys
vintermarknad_outsider
pantamera_out
marknaden_outsider
swedol_outsider
dackskifteoutsider
centrum_outsider_host
kyrka_outsider_advent