centrum_panorama_hostshopping

57 nya fall av covid-19

FHM rapporterar in 57 nya coronafall i kommunen för vecka 8 och från sista mars är covid-19 inte längre en allmänfarlig sjukdom.

centrum_artikel_host

De senaste siffrorna för coronasmitta i kommunen visar på 57 fall i kommunen. Från 1:a april gäller inte pandemilagen längre och från 31 mars är covid-19 inte längre klassad som samhällsfarlig. Dock gäller anmälningsplikt inom vården och omsorgen. En ny våg av smitta bedöms inte som sannolik i nuläget och man räknar inte med nya restriktioner. I kommunen har 10 030 fall rapporterats in under pandemin enligt det nya beräkningssättet där det ska gå minst sex månader mellan infektionstillfället per person.

brobygget_2024

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

pantamera_avc_helsida
mp_tack_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

fritidsbanken_helsida
connys_helsida
centrum_host_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
brobygget_outsider
pantamera_out
nrh_sigtuna
mp_tack_outsider
fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host