vinter_pan
Foto: Sigtuna kommun

Så arbetar kommunen terrorförebyggande

Säkerhetsläget har tagit en allvarlig vändning när Säkerhetspolisen har beslutat att höja den nationella terrorhotnivån i Sverige från förhöjt hot (nivå 3) till högt hot (nivå 4) på en femgradig skala. Denna åtgärd har tagits som en strategisk bedömning och inte som en reaktion på någon enskild händelse. Vad innebär då denna höjda hotnivå för invånarna i Sigtuna kommun?

centrum_artikel_host

Säkerhetsfrågor har alltid varit högt prioriterade i Sigtuna kommun, och trots den ökade hotnivån är det ingen anledning till panik. Kommunen har aktivt arbetat med att stärka säkerheten och har tagit flera åtgärder för att hantera den förändrade situationen:

Arbetsgrupp för åtgärder: En särskild arbetsgrupp har satts upp för att utvärdera och implementera åtgärder. Denna grupp håller sig ständigt informerad om läget och samlar in aktuell information för att kunna agera effektivt.

Nära samarbete med aktörer: Sigtuna kommun har etablerat regelbundna avstämningar med externa aktörer som lokal polis, räddningstjänst och Swedavia. Genom att samarbeta och dela information kan man snabbt reagera på förändringar i säkerhetsläget.

Samverkan Stockholmsregionen (SSR): Sigtuna kommun är en del av nätverket SSR, där kommuner, polis och räddningstjänst i Stockholmsregionen samverkar. Genom detta nätverk delas inte bara information utan också arbetssätt för att gemensamt hantera säkerhetsfrågor.

Invånarens roll: För invånarna i Sigtuna kommun innebär den ökade terrorhotnivån inte nödvändigtvis stora förändringar i vardagen. Polisen uppmanar till fortsatt normalt leverne, samtidigt som det är viktigt att vara vaksam på avvikelser från det vanliga. Om du observerar något som verkar ovanligt eller misstänkt, uppmanas du att rapportera det genom Polisens webbformulär eller genom att ringa 114 14.

Sammanfattningsvis är den ökade terrorhotnivån ett allvarligt steg, men genom aktivt samarbete och medvetenhet kan Sigtuna kommun och dess invånare fortsätta att agera med trygghet i vardagen. Det gemensamma målet är att upprätthålla en säker och trygg miljö för alla medborgare.

vinter_helsida
pantamera_avc_helsida

Långa lastbilar kan få köra genom kommunen

Nyheter En banbrytande förändring i svensk vägtrafik kommer träda i kraft den 1 december när lastbilar får en utökad längd på upp till 34,5 meter. Detta innebär att fordonen nu kan bli nästan tio meter längre än tidigare tillåtet.

oppethus_dec
connys_helsida

Polisen varnar nu för bildelsstölder

Nyheter Ett ökande antal stölder av airbags, rattar, navigationsutrustning och byggmaskiner skapar oro i Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna. Företagsbilar och fordon med kostsamma verktygsuppsättningar är särskilt utsatta för denna typ av brott.

ica_helsida
nrh_sigtuna

Ny rapport: Så robust är Sigtuna kommun

Nyheter Sigtuna är på 19:e plats i länet av 26 kommuner och 97 i riket av 260 kommuner när WSP släpper sin årliga ranking över kommunernas förmåga att hantera kriser och motstå förändringar i en osäker omvärld.

storemore_helsida
slottsby_helsida

Var tredje elev tar inte gymnasieexamen

Nyheter En ny genomgång av statistik från Skolverket avslöjar att i Sigtuna kommun klarade endast 70 procent av eleverna att ta gymnasieexamen inom tre år. Denna siffra speglar en nationell trend där nästan 30 procent av eleverna i hela landet inte når examen inom samma tidsram.

defacto_helsida
joes-helsida

Trafikolycka på E4:an vid Arlanda

Nyheter En trafikolycka som involverar fyra personbilar inträffade på E4 vid trafikplats 181 Arlanda i riktning mot Stockholm. Polisen kontaktades om händelsen och är på plats.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
storemore_out
slottsby_outsider
joes_outsider
connys
oppethus_out
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
vinter_outsider
ica_outsider
nrh