sap_feb_pan
Foto: Henrik Nero/Moderaterna

Ordförandebeslut om försörjningsstöd tas om

Mattias Askerson (M), ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får bakläxa av Förvaltningsrätten för att han inte hanterade frågan gällande att inte betala försörjningsstöd till personer som vistas illegalt i landet på rätt sätt.

centrum_artikel_host

I januari 2018 fattade Mattias Askerson (M) ett så kallat ordförandebeslut i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden om att personer som vistas illegalt i Sverige inte skulle få försörjningsstöd av Sigtuna kommun. Men ett ordförandebeslut måste anmälas till ansvarig nämnd på nästkommande sammanträde. Av okänd anledning gjordes inte detta enligt Moderaterna utan det gjordes flera månader senare.

När Askerson själv upptäckte misstaget begärde han att hanteringen skulle laglighetsprövas i Förvaltningsrätten. Nu har beslutet kommit och Askersons ordförandebeslut upphävs.
– Jag delar förvaltningsrättens bedömning att anmälan av ordförandebeslutet till nämnden inte har skett enligt gällande lag, säger Mattias Askerson (M). Misstaget ligger på mitt ansvar och för mig är det viktigt att rätta till fel som jag gjort. Det är också grunden till min begäran hos förvaltningsrätten, fortsätter Mattias Askerson.

Dock anser Förvaltningsrätten inte att själva beslutet brutit mot lag utan endast hanteringen. Askerson kommer därför att lyfta fram ett nya beslutsärende med samma innehåll på nästkommande sammanträde:
– Sigtuna kommun ska inte betala ut försörjningsstöd till personer som vistas i Sverige illegalt och därför kommer jag föreslå nämnden att besluta i enlighet med det på nämndens sammanträde i juni, avslutar Mattias Askerson

foraldranatverk_helsida
skridskodisco_helsida
funkisfest_helsida
steningekompani_helsida
pantamera_avc_helsida

Före detta finansregionsrådet lämnar sitt uppdrag

Politik Oppositionsregionrådet Irene Svenonius meddelade vid ett extrainsatt möte med den moderata regiongruppen i Stockholm att hon lämnar såväl sina uppdrag för Moderaterna i Region Stockholm som övriga uppdrag för Moderaterna. Efter sju år som gruppledare på heltid, varav sex år som finansregionråd (2017-2022) under en turbulent period för Stockholmsregionen.

centrum_host_helsida
connys_helsida

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

A-traktorer fortsätter öka

Notiser Den senaste utvecklingen inom användningen av A-traktorer i Sverige och särskilt i Sigtuna kommun visar en markant ökning under det senaste decenniet, med fortsatt tillväxt under 2023. Enligt nyligen publicerade siffror från Trafikanalys har antalet A-traktorer i Sigtuna ökat för tredje året i rad, vilket pekar på en stadigt växande trend i regionen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
skridskodisco_outsider
stentekompani_outsider
connys
centrum_outsider_host
foraldranatverk_outsider
nrh_sigtuna
funkisfest_outsider
ridskola_2020_outsider