sap_feb_pan
Foto: Sigtuna kommun

Repliken: Viktig fråga om konst i offentlig miljö

Det är viktiga frågor som Anna-Karin Wetzig tar upp i sin artikel och i Konstrådet hade vi nyligen en lång diskussion om konst i offentlig miljö och den nu utpekade skulpturen på Arlandagymnasiet.

centrum_artikel_host

Det är en farlig utveckling om var och en utser sig till censor och vill bestämma vad som ska få visas och vad som ska bort. I förlängningen skulle man kunna förse sig med tuschpennor och gå in på biblioteken och stryka över texter i böcker som för dagen anses misshagliga. Kopplingen som Anna-Karin gör till utställningen i Valsta simhall om demokratifrågor är därför relevant och nödvändig.

Precis som Lill Sjöström föreslog 2017 och som Anna-Karin föreslår nu är det bättre att samtala med elever, lärare och föräldrar om dessa frågor. Att slippa prata om känsliga frågor löser inte problemen, snarare tvärtom underblåser det en utveckling som vi i förlängningen inte vill ha.

Jag vill gärna ta ett initiativ till ett öppet och konstruktivt samtal utan politiska förtecken om hur konsten och demokratin förhåller sig till varandra och vår vardag och en naturlig plats är ju skulpturen på Arlandagymnasiet. Här skulle lärare, elever och företrädare för Kultur- och fritidsförvaltningen kunna mötas och utbyta tankar och synpunkter.

På nästa sammanträde i Kultur- och fritidsnämnden kommer jag därför att ge förvaltningen, genom &Art, uppdraget att erbjuda Arlandagymnasiet en samtalsträff och att genomföra detta i närtid.

Avslutningsvis är det riktigt, som Anna-Karin påpekar, att gåvobrevet säger att konstverket ska placeras så att allmänheten har tillträde. I och med att Arlandagymnasiet sedan en tid har spärrar som kräver passerkort uppfylls inte villkoren i gåvobrevet men jag är säker på att förvaltningarna kommer att hitta en bra lösning på det.

Det är viktigt att understryka att en ev. flytt av skulpturen är en annan fråga som inte ska sammanblandas med den principiella diskussionen om demokrati och konst. Den diskussionen måste fortgå.

  • Lasse Björling (SfS), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden och ledamot i Sigtuna kommuns konstråd

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

funkisfest_helsida
skridskodisco_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

sportlov

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

pantamera_avc_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

connys_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

spedition_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

centrum_host_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

foraldranatverk_helsida
fritidsbanken_sportlov

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

steningekompani_helsida

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
stentekompani_outsider
spedition_outsider
ridskola_2020_outsider
foraldranatverk_outsider
nrh_sigtuna
funkisfest_outsider
centrum_outsider_host
skridskodisco_outsider
pantamera_out