eu_valet_panorama
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Förvaltning varnade för patientsäkerhet på Arhem

Förvaltningen varnade för att patientsäkerheten på Arhem äventyrades om man inte fick loss 900 000 kronor i oktober, majoriteten svarade då med att plocka bort ärendet från dagordningen: - Tjänsteskrivelsen är ett budgetärende och därför kan vi inte ta ett beslut i nämnden. Frågan om nattbemanning är dock högst aktuell. Vi avvaktar nu IVO:s tillsyn som sker i slutet av januari. Deras bedömning kommer att vara vägledande för hur vi hanterar frågan framöver, säger Josefin Brodd (M), nybliven ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden.

centrum_artikel_host

I en skrivelse till Äldre- och omsorgsnämnden äskade förvaltningen 900 000 kronor extra för att nattbemanningen skulle vara åtta istället för sju anställda. Men istället för att hantera skrivelsen så togs den inte upp för beslut. Anledningen var enligt Josefin Brodd (M), nybliven ordförande i nämnden och dåvarande vice ordförande, att det är Kommunstyrelsen som fattar beslut om ökade medel till en redan fastställd budgetram.
– Givetvis är detta inte en fråga som försvinner enbart för att detta specifika ärende inte har behandlats i nämnden. Vi är mycket måna om att våra brukare får en god omsorg och givetvis tar vi denna tjänsteskrivelse som en signal på att vi behöver göra en översyn av nattbemanningen. Det är viktigt att vi skapar oss en helhetsbild av situationen, så att vi inte tar några förhastade beslut, skriver Brodd i ett mail till märsta.nu

Oro från anhöriga
Anhöriga är oroliga över situationen på Arhem och noterade att skrivelsen inte hanterats sedan i oktober. Men Brodd försäkrar att patientsäkerheten inte äventyras:
– Generellt sett har vi en god bemanningstäthet över hela veckan på våra boenden. När det gäller nattbemanning på särskilda boenden så är det dock inte enbart antalet anställda som avgör om bemanningen är tillräcklig eller inte. Andra faktorer, så som hur vården bedrivs nattetid, om det finns ett närvarande ledarskap eller om det finns tekniska lösningar som ett komplement, är också av vikt.

IVO inspekterar nattbemanning
I slutet av januari kommer IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att utföra tillsyn på Athem för att göra en bedömning av nattbemanningen uppger Brodd.
– Det är värdefullt för oss att IVO gör en tillsyn. De arbetar utifrån en helhetssyn, där rättssäkerhet och brukarperspektivet är i fokus. Deras bedömning kommer att vara vägledande för hur vi hanterar frågan framöver.

centrum_host_helsida
eldsjal2024_helsida
connys_helsida
sigtunakampen_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

mp_helsida_eu
pantamera_avc_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
eldsjal2024_out
nrh_sigtuna
mp_eu_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
sigtunakampen_outsider
pantamera_out
eu_valet_outsider