moderat_pan_nov
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Förvaltning varnade för patientsäkerhet på Arhem

Förvaltningen varnade för att patientsäkerheten på Arhem äventyrades om man inte fick loss 900 000 kronor i oktober, majoriteten svarade då med att plocka bort ärendet från dagordningen: - Tjänsteskrivelsen är ett budgetärende och därför kan vi inte ta ett beslut i nämnden. Frågan om nattbemanning är dock högst aktuell. Vi avvaktar nu IVO:s tillsyn som sker i slutet av januari. Deras bedömning kommer att vara vägledande för hur vi hanterar frågan framöver, säger Josefin Brodd (M), nybliven ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden.

centrum_artikel_host

I en skrivelse till Äldre- och omsorgsnämnden äskade förvaltningen 900 000 kronor extra för att nattbemanningen skulle vara åtta istället för sju anställda. Men istället för att hantera skrivelsen så togs den inte upp för beslut. Anledningen var enligt Josefin Brodd (M), nybliven ordförande i nämnden och dåvarande vice ordförande, att det är Kommunstyrelsen som fattar beslut om ökade medel till en redan fastställd budgetram.
– Givetvis är detta inte en fråga som försvinner enbart för att detta specifika ärende inte har behandlats i nämnden. Vi är mycket måna om att våra brukare får en god omsorg och givetvis tar vi denna tjänsteskrivelse som en signal på att vi behöver göra en översyn av nattbemanningen. Det är viktigt att vi skapar oss en helhetsbild av situationen, så att vi inte tar några förhastade beslut, skriver Brodd i ett mail till märsta.nu

Oro från anhöriga
Anhöriga är oroliga över situationen på Arhem och noterade att skrivelsen inte hanterats sedan i oktober. Men Brodd försäkrar att patientsäkerheten inte äventyras:
– Generellt sett har vi en god bemanningstäthet över hela veckan på våra boenden. När det gäller nattbemanning på särskilda boenden så är det dock inte enbart antalet anställda som avgör om bemanningen är tillräcklig eller inte. Andra faktorer, så som hur vården bedrivs nattetid, om det finns ett närvarande ledarskap eller om det finns tekniska lösningar som ett komplement, är också av vikt.

IVO inspekterar nattbemanning
I slutet av januari kommer IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att utföra tillsyn på Athem för att göra en bedömning av nattbemanningen uppger Brodd.
– Det är värdefullt för oss att IVO gör en tillsyn. De arbetar utifrån en helhetssyn, där rättssäkerhet och brukarperspektivet är i fokus. Deras bedömning kommer att vara vägledande för hur vi hanterar frågan framöver.

vintermarknad_helsida
budget2023

(S)-kritik mot besparingar på 27 miljoner

Nyheter Den borgerliga kommunledningens budget klubbade på onsdagen men Socialdemokraterna är kritiska till besparingar i budgeten: - Vi har ställt frågan flera gånger under budgetdebatten men inte fått svar på vilka nedskärningar det är som ligger på bordet. Vi får inga svar och det är fegt, säger Marie Axelsson (S).

centrum_host_helsida
advent_kyrka_helsida
pantamera_avc_helsida
moderat_pan_helsida
budget2023

Budgetdebatt på onsdagen: Stora utmaningar väntar

Politik Onsdag 30:e november ska budgeten klubbas för 2023: - Att Sverige, Sigtuna och resten av världen står inför mycket stora ekonomiska utmaningar 2023 på grund av flera sammanvägda faktorer råder ingen oenighet kring, säger Bengt Hellström (KD), gruppledare.

agy_oppethus
julmarknad_2022
defacto_helsida
connys_helsida
dackskifte_helsida

Ljusmanifestation för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Notiser En Ljusmanifestation hölls i Valsta i torsdags för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor: - Vi är tacksamma för att varje år få vara med och bidra med en aktiv ståndpunkt mot våldet mot kvinnor och det är en självklarhet för oss att medverka med andra föreningar, organisationer och kommunen kring frågan, sa Sibtain Govani från Shiamuslimska församlingen i Valsta

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

nrh
pantamera_out
connys
swedol_outsider
centrum_outsider_host
vintermarknad_outsider
ridskola_2020_outsider
kyrka_outsider_advent
dackskifteoutsider
marknaden_outsider