Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

2250 bostäder byggs de kommande fem åren

Kommunens bostadspolitiska program antogs tidigare på onsdagen och innebär att man planerar att bygga 2250 bostäder de kommande fem åren.

Kommunledningen gick tidigare i veckan ut och deklarerade att man avsåg motverka segregationen i kommunen genom bostadsbyggande, man ansåg att segregationen förstärkts av att det byggts för mycket hyresrätter de senaste åren. De kommande fem åren kommer det istället att byggas mer småhus och bostadsrätter.
– Bostadspolitiken spelar en viktig roll i arbetet med att komma tillrätta med de socioekonomiska utmaningar som finns i vissa kommundelar, där byggandet tidigare fokuserat på flerbostadshus och då främst hyresrätter. Genom en balans mellan olika upplåtelseformer skapas väl integrerade och mångsidiga bostadsområden vilket motverkar segregation, säger Mats Weibull (M), ordförande bygg- och trafiknämnden.

Varje kommundel ska också få utvecklas utifrån sina starka sidor enligt programmet. Det kommer att tas hänsyn till kulturell identitet och förutsättningar samt att förbättra trygghet och gemenskap med byggandet och ett bostadssocialt arbete. Värdefulla grönområden liksom kulturhistoriskt värdefulla delar ska bevaras. Hållbarhet är också en viktig aspekt genom att man ska planera och bygga klimatsmart.
– Programmet är unikt på det sättet att vi uppdaterar våra siffror varje år i varje projekt, därmed blir styrningen lättare och konsekvensen tydligare att se. Vi för också en bred dialog med exploatörer och SigtunaHem samt mellan berörda förvaltningar inom kommunen. Det gör att vi uppnår en bred förankring och får en större träffsäkerhet i byggprognoserna, säger Andreas Thoor, planchef i Sigtuna kommun.

Programmet gäller för åren 2021-2025.

Hyresförhandlingen går till skiljeman

Bostad Fastighetsägarna Stockholm har valt att vända sig till hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd, som kommer att hantera hyresförhandlingarna för 2024 års hyror i elva stockholmskommuner.

Liten nedgång i bostadspriserna

Bostad Senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna i Sigtuna kommun går upp med 1 procent under de senaste tre månaderna. Även i hela Stockholms län noteras en ökning på 1 procent för bostadsrätter.

Oron för höjda hyror växer hos hyresgäster

Bostad Hyresgästföreningen rapporterar om pågående förhandlingar med SigtunaHem där hyresnivåerna står i fokus. Det råder en spänning mellan parterna då fastighetsägarna tidigare uttryckt en önskan om en höjning på 12 procent, en siffra som mötts av betydande förvåning.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening