eu_valet_panorama
Foto: Norrtälje kommun

177 nya fall förra veckan

Vecka 11 konstaterades 177 nya fall av covid-19 i kommunen vilket innebär att över 3100 kommuninvånare testats positivt under hela pandemin.

centrum_artikel_host

En ökning av covid-19-fall konstateras i kommunen för vecka 11, 177 personer testades positivt, jämfört med 154 vecka 10. Under hela pandemin har cirka 3100 personer smittats. I hela regionen var det drygt 8200 smittade och 11 avlidna. 54 personer var i behov av intensivvård. Avlidna totalt är 3982 personer varav 93 personer har nu avlidit med covid-19 i Sigtuna kommun.
– Det mest oroande just nu är den snabba ökningen av antalet patienter med covid-19 som är så sjuka att de behöver intensivvård. Det är en 30-procentig ökning sedan förra torsdagen. Det kräver många duktiga medarbetare på sjukhusen dygnet runt för att ta hand om de här mest allvarligt sjuka patienterna. Sjukhusen arbetar nu intensivt för att bemanna upp fler intensivvårdsplatser, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

sigtunakampen_helsida
mp_helsida_eu
connys_helsida
pantamera_avc_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

eldsjal2024_helsida
centrum_host_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
eldsjal2024_out
sigtunakampen_outsider
eu_valet_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
mp_eu_outsider