centrum_panorama_hostshopping
Röda Korsets Jan-Olov Ström, Thomas Hansson och Monica Nordström tar tillsammans med Patrik Nygren-Bonnier, kommunikation- och insamlingschef emot checken på 1,7 miljoner kronor av Jonas Abrahamsson, Swedavias VD och koncernchef.Foto: Pressbild/Röda korset

1,7 miljoner samlades in till Röda Korset

Swedavias medarbetare och resenärer har samlat in 1,7 milkoner till Röda Korset. I samband med en ceremoni på Arlanda räcktes pengarna över till Röda Korset.

centrum_artikel_host

Under åren har Swedavia och dess anställda drivit ett antal insamlingsprojekt till förmån för Röda Korset. 2022 samlades 1,7 miljoner in, dessa lämnades över till organisationen i samband med en ceremoni på Arlanda.
– För Swedavia är det naturligt och viktigt att fortsätta bidra till Röda Korsets betydelsefulla arbete med att hjälpa människor i nöd. I en tid av oro och osäkerhet i världen med ekonomiska utmaningar, fortsatta klimatförändringar, matbrist och krig på vår kontinent blir det ännu viktigare att vi tillsammans med resenärer och medarbetare på våra tio flygplatser visar att vi kan göra skillnad. Från Swedavias sida vill jag rikta ett stort tack till alla som bidragit till det gångna årets insamling. Det gemensamma insamlingsarbetet på våra flygplatser lever vidare, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias VD och koncernchef.

Gåvor kan lämnas i särskilda insamlingsbössor och man kan lämna i både svensk och utländsk valuta. Även hittegods som inte hämtas upp säljs till förmån för insamlingen.
– Vi vill rikta ett stort tack till Swedavias medarbetare och alla resenärer för det här viktiga bidraget. Med detta stöd kommer Röda Korset stärka den svenska beredskapen, bland annat genom engagerade volontärer och lokalföreningar över hela landet. Dessutom kommer vi fortsätta mobilisera för att på bästa sätt svara upp mot de växande humanitära behov vi ser runt om i världen, säger Patrik Nygren-Bonnier, kommunikation- och insamlingschef på Svenska Röda Korset.

mp_tack_helsida
pantamera_avc_helsida
fritidsbanken_helsida
connys_helsida
centrum_host_helsida
brobygget_2024

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

mp_tack_outsider
nrh_sigtuna
fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
connys
brobygget_outsider
centrum_outsider_host