sap_feb_pan
Foto: Pressbild/Vattenfall

Ytterligare problem för vindkraften

Sigtuna kommun som via sitt bolag Energioperatörerna AB äger två vindkraftverk är kritiska till att regeringen inför en energiskatt på vindkraft.

centrum_artikel_host

Kommunstyrelseordförandena i Sigtuna, Lars Bryntesson (S), och Väsby, Mattias Bohman (S) skriver till Finansdepartementet med anledning av den energiskatt som ska införas på sol- och vindkraftsel. Detta skulle slå hårt mot kommuner med vindkraft anser Bryntesson och Bohman. Sigtuna kommuns bolag Energioperatörerna AB som leasar två vindkraftverk från Sigtuna kommun har redan ekonomiska problem fick nyligen ett aktieägartillskott.

Istället föreslår de båda att det en modell som används i Norge där vindkraftverk och andra elcertifikat som tas i bruk före 1 juli 2016 och ägs av verksamheter som inte yrkesmässigt hanterar el ska ha fortsatt skattebefrielse. I andra hand föreslår de att kvittning mellan produktion och förbrukning inte bör ske på timbasis utan på månads eller kvartalsbasis. Det skulle ge kommunerna möjlighet att optimera förbrukningen inom den egna verksamheten. Att ta bort skattebefrielsen vore olyckligt anser dem.
– Kommunerna har alltid haft en viktig roll som samhällsbyggare och vi vill fortsätta att ta vårt ansvar för en positiv samhällsutveckling och ett hållbart samhälle, står det i skrivelsen.

steningekompani_helsida

Varning utfärdad för ishalka i Sigtuna kommun

Nyheter En varning har utfärdats för plötslig ishalka i Sigtuna kommun och stora delar av Svealand samt sydostligaste Norrland. Underkylt regn eller regn på kalla vägytor kan orsaka svårigheter med plötslig ishalka.

pantamera_avc_helsida
sportlov
funkisfest_helsida
centrum_host_helsida
spedition_helsida
EXTRA

Fyra döms efter brutal misshandel

Nyheter Fyra personer döms efter en brutal misshandel på Tingvallavägen i Märsta. En man drogs in i en bil av de fyra männen och utsattes sen för slag och sparkar.

fritidsbanken_sportlov
connys_helsida

Renovering av Stora Gatan startar i mars

Nyheter Arbetet med att förnya Stora Gatan i Sigtuna tar sin början den 4 mars och väntas pågå i två år. Handlare på gatan befarar inkomstbortfall. Vilket kommunen ska kompensera för.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
stentekompani_outsider
connys
pantamera_out
nrh_sigtuna
funkisfest_outsider
ridskola_2020_outsider
spedition_outsider