vintermarknad_pan
Foto: Pressbild/Vattenfall

Ytterligare problem för vindkraften

Sigtuna kommun som via sitt bolag Energioperatörerna AB äger två vindkraftverk är kritiska till att regeringen inför en energiskatt på vindkraft.

centrum_artikel_host

Kommunstyrelseordförandena i Sigtuna, Lars Bryntesson (S), och Väsby, Mattias Bohman (S) skriver till Finansdepartementet med anledning av den energiskatt som ska införas på sol- och vindkraftsel. Detta skulle slå hårt mot kommuner med vindkraft anser Bryntesson och Bohman. Sigtuna kommuns bolag Energioperatörerna AB som leasar två vindkraftverk från Sigtuna kommun har redan ekonomiska problem fick nyligen ett aktieägartillskott.

Istället föreslår de båda att det en modell som används i Norge där vindkraftverk och andra elcertifikat som tas i bruk före 1 juli 2016 och ägs av verksamheter som inte yrkesmässigt hanterar el ska ha fortsatt skattebefrielse. I andra hand föreslår de att kvittning mellan produktion och förbrukning inte bör ske på timbasis utan på månads eller kvartalsbasis. Det skulle ge kommunerna möjlighet att optimera förbrukningen inom den egna verksamheten. Att ta bort skattebefrielsen vore olyckligt anser dem.
– Kommunerna har alltid haft en viktig roll som samhällsbyggare och vi vill fortsätta att ta vårt ansvar för en positiv samhällsutveckling och ett hållbart samhälle, står det i skrivelsen.

Budgetdebatt på onsdagen: Stora utmaningar väntar

Politik Onsdag 30:e november ska budgeten klubbas för 2023: - Att Sverige, Sigtuna och resten av världen står inför mycket stora ekonomiska utmaningar 2023 på grund av flera sammanvägda faktorer råder ingen oenighet kring, säger Bengt Hellström (KD), gruppledare.

vintermarknad_helsida
centrum_host_helsida
moderat_pan_helsida
julmarknad_2022
agy_oppethus

Ljusmanifestation för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Notiser En Ljusmanifestation hölls i Valsta i torsdags för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor: - Vi är tacksamma för att varje år få vara med och bidra med en aktiv ståndpunkt mot våldet mot kvinnor och det är en självklarhet för oss att medverka med andra föreningar, organisationer och kommunen kring frågan, sa Sibtain Govani från Shiamuslimska församlingen i Valsta

defacto_helsida
advent_kyrka_helsida
dackskifte_helsida
connys_helsida
pantamera_avc_helsida
busshållsplatsmordet

Rättegång utan misstänkt i HD

Notiser Högsta domstolen tog upp Busshållsplatsmordet på tisdagen - Men den misstänkte som är delgiven inställde sig inte då han befaras vara i Sierra Leone.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

vintermarknad_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
marknaden_outsider
swedol_outsider
kyrka_outsider_advent
connys
dackskifteoutsider
nrh
centrum_outsider_host