kyrka_advent _pan
Foto: Pressbild/Vattenfall

Vindkraftsbolaget backar

Kommunens vindkraftbolag har ekonomiska problem och är i behov av ett villkorat aktieägartillskott på 750 000 kronor annars riskerar bolaget likvidation.

centrum_artikel_host
Kommunen köpte 2009 ett vindkraftverk i Skåne som på tre år levererade en besparing på en miljon kronor jämfört med om kommunen hade köpt el på den öppna marknaden. 2012 beslutades om att köpa ännu ett verk som togs i bruk 2013 och står i Ockelbo. Med de båda verken så skulle kommunen ha en överproduktion av el vilket inte är lagligt enligt Skatteverket. Istället leasades det skånska verket ut till det nystartade kommunala bolaget Energioperatörerna AB. I samband med hanteringen av ärendet 2012 kallades förfarandet för ”skatteplanering” av oppositionen. Rent formellt äger då kommunen bara ett verk och det andra står i det helägda kommunala bolaget. Därmed finns ingen överproduktion inom kommunens verksamhet.
Kassan är förbrukad
Men Energioperatörerna AB har gjort sig av med sina likvida medel. Anledningen är det låga elpriset och den leasingavgift som man betalar till kommunen. Ett preliminärt resultat för 2014 visar minus 730 000 kronor. Det innebär att det egna kapitalet är förbrukat och för att undvika likvidation så föreslår kommunledningen ett villkorat aktieägartillskott på 750 000 kronor. Genom ett villkorat aktieägartillskott kan kommunen ta tillbaka pengarna då det finns medel i bolaget igen. Vid votering röstade ledamöter för S, MP och FP för att tillföra medel. Oppositionen plus Sverigedemokraterna röstade emot.
Holst: Bör sälja
Oppositionsrådet Olov Holst (M) förklarar för märsta.nu att Energioperatörerna inte ens inkommit med en begäran om att medel ska skjutas in. Han säger också att Moderaternas farhågor om konstruktionen nu besannas:
– Om bolaget inte klarar av att agera på den öppna marknaden bör bolaget likvideras och vindkraftverken säljas.
(FP)-kritik tidigare
I mars 2013 deltog nuvarande majoritetspolitikerna Dan Rosenholm (FP) och Pernilla Bergqvist (FP) i märsta.nu:s panel ”Mot Väggen”. De svarade då på om det var lämpligt att kommunen ska leasa ut ett vinkraftverk för att undvika beskattning.
– Den socialdemokratiska majoriteten har lekt affärsmän i energibranschen, med medborgarnas pengar, vilket vi motsatt oss. Vi hoppas att de genom att leasa ut ett kraftverk kan rädda situationen.
Nyman varnade
2012 när det andra vindkraftverket skulle klubbas i fullmäktige var (FP)-ledamoten kritisk medan M röstade för köpet.
– Forskningen går snabbt framåt och vindkraftverk som byggs idag kan vara hopplöst omoderna om 20 år när man tagit fram helt andra förnyelsebara energikällor, och utvecklat tekniken för vindkraft, varnade Nyman i april 2012.

Budgetdebatt på onsdagen: Stora utmaningar väntar

Politik Onsdag 30:e november ska budgeten klubbas för 2023: - Att Sverige, Sigtuna och resten av världen står inför mycket stora ekonomiska utmaningar 2023 på grund av flera sammanvägda faktorer råder ingen oenighet kring, säger Bengt Hellström (KD), gruppledare.

defacto_helsida
centrum_host_helsida
julmarknad_2022
connys_helsida
dackskifte_helsida

Ljusmanifestation för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Notiser En Ljusmanifestation hölls i Valsta i torsdags för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor: - Vi är tacksamma för att varje år få vara med och bidra med en aktiv ståndpunkt mot våldet mot kvinnor och det är en självklarhet för oss att medverka med andra föreningar, organisationer och kommunen kring frågan, sa Sibtain Govani från Shiamuslimska församlingen i Valsta

moderat_pan_helsida
vintermarknad_helsida
advent_kyrka_helsida
agy_oppethus
pantamera_avc_helsida
busshållsplatsmordet

Rättegång utan misstänkt i HD

Notiser Högsta domstolen tog upp Busshållsplatsmordet på tisdagen - Men den misstänkte som är delgiven inställde sig inte då han befaras vara i Sierra Leone.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

centrum_outsider_host
kyrka_outsider_advent
vintermarknad_outsider
ridskola_2020_outsider
dackskifteoutsider
connys
marknaden_outsider
pantamera_out
nrh
swedol_outsider