sap_feb_pan

Vädervarning i kommunen för onsdag

SMHI utfärdar en vädervarning för Sigtuna kommun med en Gul varning för Vind i kombination med snöfall. Under tiden från onsdag eftermiddag till natt mot torsdag förväntas en kombination av snöfall och kraftiga vindar skapa potentiella problem i trafiken.

centrum_artikel_host

Trafiksituationen kan förväntas bli påverkad av halka, snömodd, dålig sikt och risken för snödrev och drivbildning. Detta kan resultera i långsammare trafik och begränsad framkomlighet, särskilt på vägar som inte hunnit röjas eller i öppna landskap.

Förutom trafikproblem kan det uppstå förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken, med möjliga inställda avgångar. Dessutom kan områden med luftburna elledningar påverkas, vilket vid närmande temperaturer kring noll grader kan skapa störningar i el- och teleförsörjningen.

Varningen gäller från den 22 november kl. 12.00 till kl. 23.00 samma dag och omfattar delar av Uppland, inklusive Sigtuna kommun.

Prognosen pekar på att snöfall rör sig in över området från väster med tilltagande sydvästliga vindar. Förväntat totalt snöfall ligger mellan 5-8 cm, med en möjlig övergång till regn under kvällen. Detta kan skapa halka på kalla ytor.

SMHI noterar också osäkerheten kring snöfallets eventuella övergång till regn.

SL i samarbete för fossilfri framtid

Notiser Shift2Access är ett banbrytande samarbete där Trafikförvaltningen i Region Stockholm, tillsammans med Region Skåne och Västra Götalandsregionen, strävar efter att utveckla innovativa lösningar för en fossilfri, inkluderande och resurseffektiv framtid.

steningekompani_helsida
centrum_host_helsida
funkisfest_helsida
foraldranatverk_helsida
connys_helsida
skridskodisco_helsida

Före detta finansregionsrådet lämnar sitt uppdrag

Politik Oppositionsregionrådet Irene Svenonius meddelade vid ett extrainsatt möte med den moderata regiongruppen i Stockholm att hon lämnar såväl sina uppdrag för Moderaterna i Region Stockholm som övriga uppdrag för Moderaterna. Efter sju år som gruppledare på heltid, varav sex år som finansregionråd (2017-2022) under en turbulent period för Stockholmsregionen.

pantamera_avc_helsida

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

A-traktorer fortsätter öka

Notiser Den senaste utvecklingen inom användningen av A-traktorer i Sverige och särskilt i Sigtuna kommun visar en markant ökning under det senaste decenniet, med fortsatt tillväxt under 2023. Enligt nyligen publicerade siffror från Trafikanalys har antalet A-traktorer i Sigtuna ökat för tredje året i rad, vilket pekar på en stadigt växande trend i regionen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

funkisfest_outsider
skridskodisco_outsider
stentekompani_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
pantamera_out
connys
foraldranatverk_outsider