centrum_panorama_hostshopping
Foto: CompuGroup Medical Sweden AB

Vaccineringsgraden ökar något bland kommuninvånarna

Efter besked om vaccinpass i delar av samhället har nu vaccineringsgraden uppgått till 75 procent i kommunen.

centrum_artikel_host

Ytterligare någon procent har nu vaccinerat sig i kommunen, totalt är det 75,2 procent eller 31 574 invånare. 68,4 procent har tagit andra dosen, vilket är 28 718 personer. Efter att regeringen deklarerat att vaccinpass införs har vaccingraden ökat en aning.

Bland åldersgrupperna har snart varannat 12-15-åring tagit en dos och 60 procent av alla 16-17-åringar. Vaccineringsgraden är lägre bland personer mellan 20-40 år i kommunen medan den är hög bland alla som är 50+. Åldersgruppen 40-49 har knappt åtta av tio vaccinerade med en dos.

brobygget_2024

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

fritidsbanken_helsida
mp_tack_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

centrum_host_helsida
connys_helsida
pantamera_avc_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

brobygget_outsider
pantamera_out
centrum_outsider_host
mp_tack_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
fritidsbanken_outsider
connys