eu_valet_panorama
Foto: CompuGroup Medical Sweden AB

Vaccineringen går framåt-2 av 3 har nu fått en dos

Andelen kommuninvånare som vaccinerats mot covid-19 är nu 34 procent.

centrum_artikel_host

Mer än 2 av 3 kommuninvånare över 18 år har fått minst en vaccindos mot covid-19 enligt de senaste siffrorna från Vaccinationsregistret som Newsworthy sammanställt. Totalt är det 12784 kommuninvånare som fått en dos, 9,1 procent har fått två doser. Andelen över 70 som fått en dos är 9 v 10. Med nuvarande tempo kommer alla i länet att ha fått minst en dos till 5:a september vilket är det nationella vaccinationsmålet. Sigtuna kommun är kvar i nedre delen av andel vaccinerade ur ett länsperspektiv, sex andra kommuner har lägre andel vaccinerade. Dock styrs detta av andelen som är äldre då vaccineringen erbjuds efter ålder och riskgrupp.

eldsjal2024_helsida
centrum_host_helsida
mp_helsida_eu
connys_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

pantamera_avc_helsida
sigtunakampen_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

eu_valet_outsider
nrh_sigtuna
mp_eu_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
sigtunakampen_outsider
connys
eldsjal2024_out