centrum_panorama_hostshopping
Foto: Tullverket

Tullverket: Miljontals kronor i beslag och nära hundra fall av bidragsfusk

Tullverket genomförde under april en omfattande kontrolloperation på Arlanda flygplats för att bekämpa kriminell penningtvätt och smuggling av värdefulla tillgångar utanför EU.

centrum_artikel_host

Resultatet av operationen visade att över 4,5 miljoner kronor i kontanter och guld stoppades, och Kronofogden kunde utmäta över 1,6 miljoner kronor i skulder. Dessutom rapporterades 95 misstänkta fall av bidragsfusk till Försäkringskassan.

Johan Norrman, vikarierande generaltulldirektör på Tullverket, uttryckte sin tillfredsställelse över resultatet och betonade vikten av samverkan med andra myndigheter. Kontrolloperationen leddes av Tullverket men utfördes i samarbete med Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan och Polismyndigheten. Samarbetet möjliggjorde effektiva åtgärder mot misstänkt penningtvätt och bidragsfusk.

Norrman påpekade även behovet av lagstiftningsändringar för att ytterligare försvåra för kriminella att föra ut brottsvinster. Bland de föreslagna förändringarna finns en anmälningsskyldighet för stora kontantbelopp som förs ut till andra EU-länder, likt den som finns i Danmark.

Under den förstärkta operationen på Arlanda genomfördes 523 kontroller som resulterade i över 6,7 miljoner kronor till statskassan. 57 ärenden överlämnades till Kronofogdemyndigheten, medan polisen fick ta emot 16 penningtvättsärenden på totalt 4,5 miljoner kronor, inklusive guld till ett värde av 3,1 miljoner kronor. Tullverket rapporterade även tullförseelser för cirka en halv miljon kronor.

Det framgår också att förra året stoppade Tullverket kontanter och värdeföremål till ett värde av 9,7 miljoner kronor på Arlanda och 3,6 miljoner på Landvetter. Under de fyra första månaderna detta år uppgick summan till 6,2 miljoner på Arlanda och 0,7 miljoner på Landvetter. Totalt har över 19 miljoner kronor i kontanter och värdeföremål stoppats vid alla Sveriges gränsövergångar till länder utanför EU under årets fyra första månader.

pantamera_avc_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

centrum_host_helsida
fritidsbanken_helsida
mp_tack_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

brobygget_2024
connys_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider
brobygget_outsider
mp_tack_outsider
connys
nrh_sigtuna
pantamera_out