centrum_panorama_hostshopping
Sigtuna kommun är med på 10-topp både för totala brottslighetsstatistiken samt över antalet våldsbrottFoto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Sigtuna på brottstopplista igen

Preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet visar att brottsligheten i Sigtuna kommun ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare år: - Det brottsförebyggande arbetet är ett långsiktigt arbete som kräver resurs och engagemang från de som jobbar, bor eller vistas i kommunen, skriver kommunens trygghetschef Thomas Mileborn i mail till märsta.nu

centrum_artikel_host

Förra veckan släppte Brottsförebyggande rådet preliminära siffror för anmälda brott i landets samtliga kommuner. Siffrorna visar att Sigtuna kommun allt jämt ligger kvar i brottstoppen både när det gäller totala brott per 100 000 invånare samt antalet våldsbrott per 100 000 invånare. Mest brott sker inte oväntat i Stockholm, Göteborg och Malmö medan Sigtuna halkar in på plats 6 med 17607 brott per 100 000 invånare. Det är cirka 2-3000 fler än grannkommunerna Bro och Väsby. En annan grannkommun, Vallentuna ligger så långt ner på listan med ”bara” 10600 brott per 100 000 invånare.

Åtta bland våldsbrott
När det gäller våldsbrotten så är det en oväntat vinnare, nämligen Norberg med 2203 våldsbrott per 100 000 invånare. Sigtuna hamnar på åttonde plats med 1570 våldsbrott per 100 000 invånare. Väsby landar på 1411 våldsbrott/100 000 invånare medan Sollentuna endast har 737 och Vallentuna 813. Kommunens trygghetschef Thomas Mileborn skriver i mail till märsta.nu att han ännu inte hunnit analysera siffrorna men är samtidigt inte överraskad att kommunen ligger på samma nivå som förra året.
– Det brottsförebyggande arbetet är ett långsiktigt arbete som kräver resurs och engagemang från de som jobbar, bor eller vistas i kommunen. Kommunen jobbar aktivt tillsammans med polisen och andra aktörer med brottsförebyggande åtgärder.

Invånarna viktigast för att öka trygghet
Mileborn anser dock att den enskilt viktigaste aktören för en tryggare kommun är invånarna som bor här:
– Utan invånarnas stöd och engagemang så kommer de insatser som kommunen och polisen genomför aldrig att få samma resultat som om vi tillsammans kan genomföra trygghetsskapande och förebyggande åtgärder. Och det är precis det som vår kommunpolis Malin Sundström säger på sin frågespalt på märsta.nu

Vuxenvandring lanseras
Några konkreta insatser som genomförs är att kommunens fältarbetare dragit igång vuxenvandringar. Till dessa kan vem som helst anmäla sig via kommunens hemsida uppger Thomas Mileborn.
– Vi vet att vuxennärvaro är ett mycket effektivt sätt att öka tryggheten och förebygga att brott sker.

connys_helsida
centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

fritidsbanken_helsida
mp_tack_helsida
brobygget_2024

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

mp_tack_outsider
fritidsbanken_outsider
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
connys