sap_feb_pan
Foto: Pressbild

(S) satsar på välfärd och ungdomar

Socialdemokraterna skickade in sitt budgetförslag till Mål och budget som ska antas i fullmäktige 14:e december.

centrum_artikel_host

Förslaget riktar in sig på att stärka välfärd och trygghet och erbjuder lösningar på de utmaningar som kommunen står inför. En central punkt i denna budget är att fokusera på förebyggande åtgärder inom skola och socialtjänst.

Oppositionsrådet Marie Axelsson (S) uttrycker oro över den moderatledda kommunledningens prioritering av stora överskott istället för resurser till välfärden. Axelsson menar att det är avgörande att säkerställa att kommunens välfärd tillförs de nödvändiga medlen för att förändra den negativa riktningen.

En betydande satsning i budgeten är ökade anslag till skolan. Socialdemokraterna föreslår en ökning på 15 miljoner kronor jämfört kommunledningens budgetförslag. Dessa medel är tänkta till fler lärare, införandet av 30-timmars förskola för barn till föräldralediga med syskon och arbetssökande, fler kuratorer och en resursskola för elever med särskilda behov.

”En välfungerande skola är det bästa botemedlet mot utanförskap och kriminalitet”, framhåller Marie Axelsson (S). Hon betonar att skattepengarna bör användas till kommuninvånarnas bästa och inte enbart generera överskott.

För att lösa rekryteringsutmaningarna inom socialtjänsten föreslår Socialdemokraterna arbetstidsförkortningar för socialsekreterare som arbetar med barn och unga. Detta för att minska användningen av dyra konsulter och stärka kommunens egna resurser.

Utöver dessa satsningar siktar Socialdemokraterna på att skapa en meningsfull fritid för fler barn och ungdomar genom att stödja föreningslivet och kulturarbetet.

Så här lyder några av de största satsningarna i Socialdemokraternas mål och budget för 2024:

Införande av 30-timmars förskola för vissa grupper:

  • Tvålärarsystem på lågstadiet
  • En resursskola för elever med särskilda behov
  • Sänkta kostnader för trygghetslarm
  • Arbetsmiljösatsningar för socialsekreterare
  • Satsning på unga avhoppare
  • Fler fritidsledare och ungdomsföreningar
  • En föreningsmiljon för stöd till kommunens föreningar

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

spedition_helsida

A-traktorer fortsätter öka

Notiser Den senaste utvecklingen inom användningen av A-traktorer i Sverige och särskilt i Sigtuna kommun visar en markant ökning under det senaste decenniet, med fortsatt tillväxt under 2023. Enligt nyligen publicerade siffror från Trafikanalys har antalet A-traktorer i Sigtuna ökat för tredje året i rad, vilket pekar på en stadigt växande trend i regionen.

sportlov
pantamera_avc_helsida

Nya insatser för att stoppa utbrottet av granbarkborre

Notiser I kampen mot granbarkborren tar Sigtuna kommun nu ett aktivt steg genom att bekämpa dess spridning. I skogskanterna kan du möjligen se nedfällda granar, en del av det pågående arbetet med att förbereda inför granbarkborrens svärmningssäsong senare i vår.

steningekompani_helsida
fritidsbanken_sportlov

Gängkriminell greps på Arlanda

Blåljus En 31-årig man, känd som Foxtrotmannen, som varit jagad internationellt för flera grova brott, inklusive morden på två tonårspojkar i Stockholm, har gripits på Arlanda flygplats.

funkisfest_helsida
hamnplanen

Nya förslaget: Krögare får bekosta fastigheten

Nyheter Det tidigare förslaget om att Sigtuna kommun skulle bygga och förvalta en restaurang på Hamnplanen i Sigtuna har reviderats. I det nya förslaget söks en intressent som själv vill bekosta bygget och driva verksamheten.

Ny aktör tar över Mälartåg

Nyheter Transdev kommer att ta över driften av Mälartåg, som ansvarar för den regionala tågtrafiken i Stockholm-Mälardalen, från och med den 16 juni i år.

centrum_host_helsida

Ökad befolkning trots färre födda barn

Nyheter Antalet nyfödda i Sverige fortsätter att minska enligt ny statistik från SCB. I Sigtuna kommun var antalet nyfödda det lägsta på elva år under 2023, med endast 546 levande födslar. Även om antalet nyfödda minskar, ökade den totala folkmängden i Sigtuna med 653 invånare.

connys_helsida
skridskodisco_helsida

Varning utfärdad för ishalka i Sigtuna kommun

Nyheter En varning har utfärdats för plötslig ishalka i Sigtuna kommun och stora delar av Svealand samt sydostligaste Norrland. Underkylt regn eller regn på kalla vägytor kan orsaka svårigheter med plötslig ishalka.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
funkisfest_outsider
skridskodisco_outsider
centrum_outsider_host
connys
stentekompani_outsider
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
spedition_outsider