centrum_panorama_hostshopping
Foto: Pressbild

(S) satsar på välfärd och ungdomar

Socialdemokraterna skickade in sitt budgetförslag till Mål och budget som ska antas i fullmäktige 14:e december.

centrum_artikel_host

Förslaget riktar in sig på att stärka välfärd och trygghet och erbjuder lösningar på de utmaningar som kommunen står inför. En central punkt i denna budget är att fokusera på förebyggande åtgärder inom skola och socialtjänst.

Oppositionsrådet Marie Axelsson (S) uttrycker oro över den moderatledda kommunledningens prioritering av stora överskott istället för resurser till välfärden. Axelsson menar att det är avgörande att säkerställa att kommunens välfärd tillförs de nödvändiga medlen för att förändra den negativa riktningen.

En betydande satsning i budgeten är ökade anslag till skolan. Socialdemokraterna föreslår en ökning på 15 miljoner kronor jämfört kommunledningens budgetförslag. Dessa medel är tänkta till fler lärare, införandet av 30-timmars förskola för barn till föräldralediga med syskon och arbetssökande, fler kuratorer och en resursskola för elever med särskilda behov.

”En välfungerande skola är det bästa botemedlet mot utanförskap och kriminalitet”, framhåller Marie Axelsson (S). Hon betonar att skattepengarna bör användas till kommuninvånarnas bästa och inte enbart generera överskott.

För att lösa rekryteringsutmaningarna inom socialtjänsten föreslår Socialdemokraterna arbetstidsförkortningar för socialsekreterare som arbetar med barn och unga. Detta för att minska användningen av dyra konsulter och stärka kommunens egna resurser.

Utöver dessa satsningar siktar Socialdemokraterna på att skapa en meningsfull fritid för fler barn och ungdomar genom att stödja föreningslivet och kulturarbetet.

Så här lyder några av de största satsningarna i Socialdemokraternas mål och budget för 2024:

Införande av 30-timmars förskola för vissa grupper:

  • Tvålärarsystem på lågstadiet
  • En resursskola för elever med särskilda behov
  • Sänkta kostnader för trygghetslarm
  • Arbetsmiljösatsningar för socialsekreterare
  • Satsning på unga avhoppare
  • Fler fritidsledare och ungdomsföreningar
  • En föreningsmiljon för stöd till kommunens föreningar
mp_tack_helsida
pantamera_avc_helsida
connys_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

centrum_host_helsida
fritidsbanken_helsida
brobygget_2024

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
pantamera_out
connys
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
mp_tack_outsider