centrum_panorama_hostshopping
Socialdemokraterna ska ha föreslagit på ett medlemsmöte att ledamöterna i majoriteten visar upp sin röstsedelFoto: Skärmdump/Facebook

Källa: Majoritetspolitiker måste visa upp sin röst

För att undvika nytt fiasko för Ibrahim Khalifa i samband med valet av Kommunstyrelseordförande så ska taktiken från Socialdemokraterna vara att ledamöterna innan man lägger röstsedeln i urnan visa upp den för någon betrodd person.

centrum_artikel_host

Enligt uppgift till märsta.nu har socialdemokraternas desperation för att få Ibrahim Khalifa vald som KSO nått en ny höjd. Ett förslag som lagts fram på ett S-möte är att samtliga ledamöter i majoriteten ska visa upp sin valsedel för en betrodd person innan den läggs i urnan.
– Valet är ju slutet så jag vet inte ens om man får göra på det här sättet, säger en person med insyn till märsta.nu

Axelsson: Värnar demokratins grunder
märsta.nu har med anledning av uppgifterna sökt Marie Axelsson (S), gruppledare. Hon dementerar uppgiften om att man ska visa sin röst:
– Ibo är majoritetens kandidat till kommunstyrelseordförande, KSO. Vi socialdemokrater står enade bakom honom. Inom socialdemokraterna, liberalerna och miljöpartiet litar vi på varandra. Någon begäran om att visa valsedlarna är inte aktuell. Vi har ett stabilt samarbete och vi värnar om demokratins grunder, skriver Marie i mail till märsta.nu

Valet sker rättsäkert
I samband med en presskonferens för några veckor sedan sa Ibrahim Khalifa (S) att röstningsprocessen ska ske på ett rättssäkert sätt. märsta.nu har inför valet var i kontakt med kommunens jurist Sofia Johansson Hannsberger. Hon försäkrar att det som händer i fullmäktige alltid ska vara rättssäkert, säger Sofia Johansson Hannsberger till redaktionen.

Det kommer att råda fri nomineringsprocess:
– Om en motkandidat nomineras blir det fråga om sluten omröstning. Från förvaltningens sida har vi förberett oss på så sätt att vi har strukturerat upp och tydliggjort de olika momenten under förfarandet. Detta har skett i samråd med kommunfullmäktiges presidium, förklarar Sofia Johansson Hannsberger, kommunjurist.

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

connys_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

mp_tack_helsida
fritidsbanken_helsida
centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida
brobygget_2024

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

1:a maj

Så firades första maj i Valsta

Politik Socialdemokraterna höll 1 maj-firande i Valsta Centrum. LO:s ungsekreterare Elsa Alm höll tal tillsammans med Marie Axelsson och Ann-Bly Lässman.

Liberalerna starta om seniorrådet i kommunen

Politik Liberalerna vill att seniorrådet som lades ner 2020 återupptas: – Äldre, som utgör en växande andel av befolkningen, har specifika behov och erfarenheter som måste beaktas för att Sigtuna kommun ska kunna erbjuda tjänster och stöd som verkligen möter deras förväntningar och förbättrar deras livskvalitet, uppger Liberalernas ordförande Anders Eriksson för tidningen Senioren.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
mp_tack_outsider
connys
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider