sap_feb_pan
Foto: Arkiv/Jamshid Jamshidi

Oväder stör pendeltågstrafiken: Förseningar och Inställda Avgångar

Oväder har satt käppar i hjulet för pendeltågstrafiken och påverkar linjerna 41, 42X och 43. Förseningar har uppstått och en prognos för när trafiken kan återgå till normal tidtabell saknas för närvarande.

centrum_artikel_host

Resenärer uppmanas vara vaksamma på plattformsskyltar och utrop ombord på tågen då det kan förekomma inställda turer eller förändringar i trafiken med kort varsel. Snabba temperaturväxlingar och snöfall är några av de faktorer som kan leda till förseningar eller till och med inställda pendeltåg under vinterperioden.

De utmaningar som vintervädret ställer framhävs tydligt av SL (Storstockholms Lokaltrafik). Isbildning på växlarna är en av de kritiska aspekterna som kan leda till förseningar och ibland till och med inställda tåg. Även om växlarna är utrustade med värmeslingor för att motverka isbildning krävs ibland manuell röjning för att hålla dem fria från is och snö. SL prioriterar växlarna där flest tåg trafikerar för att minimera störningarna. Ibland låses vissa växlar av Trafikverket för att undvika skador, vilket också kan bidra till förseningar och begränsad trafik.

Vidare kan isbildning på pendeltågen själva utgöra en utmaning. Under vintermånaderna kan upp till 2-3 ton is bildas dagligen på ett pendeltåg. SL genomför regelbunden isborttagning från tågen i deras depåer, vilket ibland kan resultera i färre tillgängliga tåg i trafiken.

Allt fler nöjda med hemtjänsten

Notiser Inför årsskiftet presenterades 2023 års resultat för Hemtjänstindex, som mäter kvaliteten på hemtjänsten i samtliga av Sveriges kommuner. Undersökningen tar hänsyn till de områden som seniorer anser vara viktigast: information, biståndshandläggning, utförande samt stöd och utveckling.

steningekompani_helsida

SL i samarbete för fossilfri framtid

Notiser Shift2Access är ett banbrytande samarbete där Trafikförvaltningen i Region Stockholm, tillsammans med Region Skåne och Västra Götalandsregionen, strävar efter att utveckla innovativa lösningar för en fossilfri, inkluderande och resurseffektiv framtid.

foraldranatverk_helsida
connys_helsida
pantamera_avc_helsida
skridskodisco_helsida
funkisfest_helsida
centrum_host_helsida

Före detta finansregionsrådet lämnar sitt uppdrag

Politik Oppositionsregionrådet Irene Svenonius meddelade vid ett extrainsatt möte med den moderata regiongruppen i Stockholm att hon lämnar såväl sina uppdrag för Moderaterna i Region Stockholm som övriga uppdrag för Moderaterna. Efter sju år som gruppledare på heltid, varav sex år som finansregionråd (2017-2022) under en turbulent period för Stockholmsregionen.

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
stentekompani_outsider
connys
pantamera_out
funkisfest_outsider
foraldranatverk_outsider
skridskodisco_outsider
centrum_outsider_host