centrum_panorama_hostshopping
Kommunhuset i MärstaFoto: Jamshid Jamshidi

Nätverk ska hjälpa kommunen i brottsförebyggande arbete

Nätverket Bron ska stödja länets kommuner i det brottsförebyggande arbetet.

centrum_artikel_host

Länsstyrelsen har startat ett nätverk för att stödja länets 26 kommuner i det brottsförebyggande arbetet. Nätverket heter Bron.
– Det viktigaste perspektivet i att förebygga brott och öka tryggheten är det lokala. Det är i det lokala arbetet som kompetens och kunskap finns. Lyckas vi på lokal nivå är det också lättare att lyckas i ett större perspektiv, säger Erik von Essen, samordnare situationell brottsprevention på Länsstyrelsen.

Kommunerna ska bland annat få fördjupad kännedom om brottsförebyggande arbete.
– Att arbeta kunskapsbaserat är grundläggande oavsett om det handlar om att sätta upp extra belysning eller kameror, sociala insatser eller stadsplanering. Gör man ingen ordentlig analys och uppföljning finns det risk för att man lägger pengar och energi på fel saker. Här kan vi lära av varandra, säger Erik von Essen.

fritidsbanken_helsida
pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida
brobygget_2024
connys_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

brobygget_outsider
pantamera_out
klara_outsider
fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
centrum_outsider_host