centrum_panorama_hostshopping
Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

(MP) avbryter samarbete i kommunledningen

Miljöpartiet deklarerar att man avbryter samarbetet med Socialdemokraterna och Liberalerna: - Sedan 2015 saknas ett samarbetsavtal mellan de styrande partierna i Sigtuna kommun (S, L, MP). Trots flera försök har partierna inte enats om något nytt avtal. Relationen mellan partierna är mycket ansträngd, säger kommunalrådet Pierre Cengiz-Edstrand i ett pressmeddelande.

centrum_artikel_host

Kort efter valet 2014 ingick Miljöpartiet och dåvarande Folkpartiet ett avtal kallat Nystart Sigtuna. Men detta ska ha sagts upp förra året och sedan dess finns det inget skriftligt samarbete mellan Socialdemokraterna och Nystart Sigtuna. Under hösten var det turbulens i samband med valet av KSO vilket till slut slutade med att Ibrahim Khalifa blev vald.

”Brister i samarbetsförmågan”
Kort före ställde Khalifa, Cengiz-Edstrand och dåvarande (FP)-ordföranden Dragan Perkovic upp på bild och sa att allt var ok. Men uppenbarligen är så inte fallet. Enligt Pierre Cengiz-Edstrand råder brister i samarbetsförmågan vilket har skapat en ohållbar arbetsmiljö där fokus och energi ska ha gått till ”fel saker”:
– Personrelationer och intriger går före sakpolitiska frågor. Viktiga ärenden och frågor tas aldrig upp och nödvändiga satsningar på den kommunala kärnverksamheten och miljön blir aldrig av, skriver styrelsen i Miljöpartiet i ett uttalande.

Röstar fritt
Miljöpartiet skriver att man nu är fria att rösta som man vill i olika frågor. Man vill inte agera ”röstboskap” åt S och L.
– Miljöpartiet kommer därför framöver att bedöma varje fråga för sig och utifrån vad vi anser vara bäst för kommunens invånare och våra väljare. Något annat förhållningssätt är inte möjligt med nuvarande kommunledning.

Liberalerna: Arbetet påverkas inte
Liberalernas kommunalråd Dan Rosenholm säger i en kommentar till märsta.nu att det praktiska arbetet för kommunledningen inte påverkas alls:
– Pierre närvarar sällan på möten, sedan ett år tillbaka, och då han närvarar har han tyvärr få konkreta inlägg och förslag. Synd, inte minst ur miljösynpunkt eftersom vi i Liberalerna lokalt har en i stort gemensam syn på miljöutmaningarna.

Rosenholm frågar sig om (MP) tillsammans med Moderaterna kommer att försöka en ny kommunledning tillsammans med Sverigedemokraterna. Rosenholm hyllar även Karolina Windefalk (MP) för hennes arbete som ordförande i Individ- och familjeomsorgsnämnden.

Holst: Finns ingen fungerande majoritet
Oppositionsrådet Olov Holst säger till märsta.nu att han inte är förvånad över beskedet:
– Sprickan har varit tydlig länge och ett mycket svagt politiskt ledarskap från Socialdemokraterna och Liberalerna har sakta men säkert lett fram till dagens brytning.

Holst kallar Cengiz-Edstrands agerande för rakryggat och modigt:
– När man så uppenbart inte får gehör för sin politik och dessutom inte har ett fungerande samarbete i övrigt pga det svaga politiska ledarskapet är det enda ärliga alternativet att lämna koalitionen, fortsätter han.

Det är oklart om Moderaterna kommer att göra anspråk på makten nu då Olov Holst inte kommenterar den saken i sitt uttalande. Han konstaterar dock att det inte finns en fungerande majoritet och att S och L inte kan vara säkra på att få igenom sin politik längre.
– L har ju tydligt lovat sina väljare att aldrig bli beroende av Vänsterpartiet eller låta V få inflytande över politiken. Situationen är med andra ord kritisk för framför allt S som ju till varje pris vill behålla makten.

Ibrahim Khalifa lämnade en kort kommentar om läget kring lunchtid:
– Det är klart att situationen är besvärlig. På kort sikt påverkar detta inte majoritetspolitiken så mycket, men det är klart att det inte är hållbart på längre sikt.

Uppdaterad kl. 12.19

pantamera_avc_helsida
connys_helsida
centrum_host_helsida
fritidsbanken_helsida
brobygget_2024

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

brobygget_outsider
centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
connys
ridskola_2020_outsider
klara_outsider
pantamera_out