centrum_panorama_hostshopping

Morgonkollen

Morgonkollen - 5 april!

centrum_artikel_host

Väder: Idag väntas snöfall med möjliga mängder på uppemot en decimeter. Det är viktigt att vara förberedd på snöväder och dess påverkan på vägarna.

Kollektivtrafik: Resenärer uppmanas att hålla sig uppdaterade via SL.se för information om eventuella störningar i buss- och tågtrafiken på grund av det rådande vädret.

Blåljus: Inga speciella händelser rapporterades under natten och morgonen, vilket indikerar en lugn start på dagen när det gäller blåljusaktiviteter.

Trafik: Med det förväntade snöfallet finns det en risk för halka på vägarna. Trafikanter uppmanas att vara försiktiga och anpassa sin körning efter väderförhållandena för att undvika olyckor.

mp_helsida_eu
pantamera_avc_helsida
connys_helsida
centrum_host_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

sigtunakampen_helsida
eldsjal2024_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
pantamera_out
mp_eu_outsider
sigtunakampen_outsider
eu_valet_outsider
eldsjal2024_out
connys