eu_valet_panorama
Foto: Pressbild
Foto: Daniel Iskander

märsta.nu avslöjar: Tullar i Sigtuna

Det kommer att införas tullar för fordon som ska in i Sigtuna stad: - Vi måste minska bilismen, säger Pierre Cengiz-Edstrand (MP), kommunalråd

centrum_artikel_host
märsta.nu kan avslöja att Sigtuna stad kommer att få trängselskatt. Tullplatserna blir vid infarten från Uppsalavägen i Pilsbo, bron över Garnsviken och infarten från Bärmöhållet nordväst om staden. Trängselskatten kommer vara 30 kr per infart och en passage gäller en hel vecka. Med trängselskatten väntas kommunledningen få in 250 miljoner kronor per år. Ett välkommet tillskott till kommunkassan samtidigt som man gör miljön en tjänst, menar Pierre Cengiz Edstrand (MP), kommunalråd.
– Vi slår två flugor i en smäll, mer pengar till kommunkassan och bättre miljö, bara eldrivna fordon kommer att vara undantagna från trängselskatten, säger Cengiz-Edstrand
Förslaget kommer att verkställas med start 1:a september. Samtliga partier i fullmäktige uppges vara eniga förutom Moderaterna som inte vill att näringsidkare drabbas av förslaget med ytterligare höjda skatter. Därför kommer de att skriva en reservation.
– Först höjs skatterna av regeringen på företagande, man höger arbetsgivaravgifter för unga och minskar på ROT-avdrag. Sedan kommer S-minoriteten här hemma och ser till att företag får ökade kostnader på transporter in till Sigtuna. Vi bör se över detta ordentligt innan det införs så att inte näringslivsklimatet påverkas, säger oppositionsrådet Olov Holst (M).
För mycket trafik
Drivande ska Lars Björling (SfS) ha varit. Han presenterade förslaget internt för kommunledningen innan han drog det för sina borgerliga kamrater. Anledningen att Björling förespråkar tullar är för att trafiken ökat i staden samtidigt som gator och vägar inte är anpassats. Det råder också brist på P-platser på sina håll. Björling lade för några år sedan en motion om att Stora Gatan ska bli fordonsfri vilket bifölls.
– Antingen investerar man ordentligt i infrastrukturen eller så ser man till att bilismen minskar. Vi kan inte ha det så här längre att bilar riskerar att köra över våra barn, unga och äldre för att det är så stora brister i vägarna med potthål överallt och en massa farliga mötesplatser, förklarar Björling.
Fritt SL-kort
Vad som ska göras med pengarna som kommer in råder delade meningar om. Lars Björling tycker att de oavkortat ska gå till upprustning av Stora Gatan och byta ut kullerstenarna. Olov Holst vill se att en del av pengarna går till organisationer som kämpar för att avskaffa bilismen. Pierre Cengiz-Edstrand ser gärna att alla kommuninvånare i gengäld får ett  gratis årskort i kollektivtrafiken. Cengiz-Edstrand vill dessutom utöka tullarna till att på sikt även omfatta E4:an till och från Arlanda:
– Det känns rimligt att Sigtuna kommun skulle få någon ekonomisk kompensation för alla utsläppen, tycker Pierre.
Fakta
Vad: Trängselskatt för inpassering av alla motorfordon till Sigtuna, ej ut ur staden
När: Start 1/9 2015
Kostnad: 30 kr/passering, giltigt en vecka
Vart: Vid infarter till Sigtuna från Uppsalavägen, Bärmövägen och Märstavägen. Väg 263 omfattas ej.
pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida
connys_helsida
mp_helsida_eu

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

sigtunakampen_helsida
eldsjal2024_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

mp_eu_outsider
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
eu_valet_outsider
connys
eldsjal2024_out
sigtunakampen_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider