eldsjal2024_pan
Foto: Peter Kroon/Arbetsförmedlingen

Lägsta arbetslösheten på över tre år

Sigtuna kommun når lägsta arbetslöshetsnivån sedan mars 2020, med endast 8,3 procent arbetslösa invånare under april månad, enligt de senaste siffrorna.

centrum_artikel_host

Sigtuna kommun har nyligen rapporterat om en betydande minskning i arbetslösheten under april månad. Enligt de senaste statistikerna låg arbetslöshetsnivån på 8,3 procent, vilket markerar en nedgång jämfört med samma period föregående år (-1,1 procentenheter). Likaså har arbetslösheten i Stockholms län också minskat.

De senaste siffrorna från SCB och Arbetsförmedlingen visar att 2 130 personer av totalt 25 663 invånare i åldern 16 till 65 år var inskrivna som arbetssökande i Sigtuna kommun under april månad. Detta innebär en minskning med 200 personer jämfört med samma månad föregående år.

Det är intressant att notera att detta är den 23:e månaden i rad där arbetslösheten i Sigtuna har legat lägre än föregående år vid samma tidpunkt. Sedan maj 2021 har arbetslöshetsnivån minskat från 11,4 procent till nuvarande 8,3 procent. Detta innebär att den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan mars 2020.

Den positiva utvecklingen i Sigtuna kommun kan vara ett resultat av olika faktorer. Det kan vara en följd av den allmänna återhämtningen i den svenska ekonomin efter påverkan från COVID-19-pandemin. Åtgärder och insatser från både offentliga och privata sektorn för att främja sysselsättningen kan också ha spelat en betydande roll.

En lägre arbetslöshetsnivå är ett tecken på att fler invånare i Sigtuna kommun har fått möjlighet att få anställning och bidra till samhället. Det kan också leda till ökad ekonomisk stabilitet och välbefinnande för lokalbefolkningen. Det återstår att se om denna positiva trend kommer att fortsätta och om fler arbetsmöjligheter kommer att skapas i Sigtuna kommun framöver

Denna text genererades med en textrobot

spedition_helsida
pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida

Bevakningsbolaget Avarn riskerar böter

Nyheter Transports skyddsombud har slagit larm om bristerna i arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket. Efter en inspektion på Arlanda flygplats riskerar bevakningsbolaget Avarn Security böter på upp till 100 000 kronor om inga åtgärder vidtas.

connys_helsida
steningekompani_helsida

Stor risk för gräsbrand i Sigtuna kommun

Notiser Under fredagen varnar SMHI för en hög risk för gräsbrand i Sigtuna kommun och omkringliggande områden. Det torra vädret har ökat risken för att gräsbränder lätt kan uppstå och spridas i det torra fjolårsgräset.

storemore_helsida
eldsjal2024_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
centrum_outsider_host
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
spedition_outsider
stentekompani_outsider
nrh_sigtuna
storemore_out
eldsjal2024_out