Foto: Pressbild

Kommunen växer mest i Skånela och Märsta

Sigtuna kommun har under de senaste åren varit på stark tillväxtspår, och enligt färsk statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) har befolkningen ökat betydligt. Vid årsskiftet 2023 hade kommunen nått en befolkning på 51 876 invånare, en ökning med imponerande 20 procent under den senaste tioårsperioden.

centrum_artikel_host

Newsworthy rapporterar om starka befolkningstillväxt gör Sigtuna kommun till en av de mest växande kommunerna i hela landet. Invånarna tycks ha drabbats av Sigtuna kommuns charm och attraktionskraft, och detta reflekteras i de imponerande befolkningsökningssiffrorna.

Men när man granskar SCB:s befolkningsdata noggrant blir det tydligt att tillväxten inte är jämnt fördelad över hela kommunen. Området Skånela-Steningevik omland har blivit en magnet för nyinflyttade, med en ökning av invånarantalet med hela 718 personer, vilket motsvarar en ökning på 72 procent under tioårsperioden. Detta område verkar vara ett populärt val för dem som söker bostad och möjligheter i Sigtuna kommun.

Å andra sidan har Björkbacka-Tilsjö upplevt en mindre befolkningsminskning, där invånarantalet minskat med 56 personer under samma tidsperiod. Trots att detta område har haft en mindre negativ befolkningsutveckling, är det en viktig påminnelse om att befolkningsförändringar kan variera kraftigt inom samma kommun.

Enligt SCB:s indelning har befolkningen i områden som främst tillhör Märsta ökat med imponerande 5 693 personer under den senaste tioårsperioden. Övriga delar av kommunen har också sett en stadig ökning med 2 811 nya invånare.

Här bor flest singlar
I Sätuna i Sigtuna kommun utgör ensamstående hushåll en majoritet, med 62 procent av hushållen bestående av ensamstående personer, oavsett om de har barn eller inte. Denna andel har dock ökat snabbare i Sjudargården-Prästängarna, där nu 47 procent av hushållen består av ensamstående. I kontrast till detta är Til-Munkholmen, det område i kommunen med högst andel sammanboende, där bara 22 procent av hushållen är ensamstående, vilket motsvarar 96 av totalt 439 hushåll, oavsett om de har barn eller inte.

connys_helsida
wenngarn_jul_helsida
storemore_helsida
joes-helsida

Övervåningarna öppnas upp på Mälartåg

Notiser Från och med torsdagkväll och successivt under natten mot fredag den 8 december kommer övervåningarna på Mälartågs dubbeldäckare att åter öppnas för resenärer. Detta sker efter att en säkerhetsutredning konstaterat att ingen säkerhetsrisk föreligger.

defacto_helsida
pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida

Tekniska Problem Störde VMA-testet

Nyheter Måndagens välkända VMA-test (Viktigt Meddelande till Allmänheten) ställdes inför oväntade tekniska hinder, vilket resulterade i att varningssignalen inte nådde stora delar av centrala Stockholm och norra delar av länet.

slottsby_helsida

Misstänkt brand i byggbarack

Blåljus Tidigt på morgonen den 5 december rapporterades en brandincident i Steninge slottsby, där en byggbarack på Mejeriets väg engagerade räddningstjänsten och polisen.

ica_helsida

Konkurserna ökar med 59 procent i kommunen: Uppgifter från UC

Notiser Under de elva första månaderna i år har konkurserna i kommunen skjutit i höjden och nått en ökning på hela 59 procent jämfört med föregående år. Enligt färska siffror från UC, ett kreditupplysningsföretag, har antalet konkurser ökat dramatiskt från 29 till 46.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
ica_outsider
joes_outsider
pantamera_out
wnngarn_jul_outsider
swedol_outsider
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
slottsby_outsider
storemore_out
connys