moderat_pan_nov
Foto: Jamshid Jamshidi

Kommunen beviljas bidrag för att ordna boende åt nyanlända

Sigtuna kommun har beviljats 500 000 kronor från Länsstyrelsen för att ordna bostäder åt nyanlända: - Tanken är att skapa en samverkansyta mellan kommunen och privata fastighetsägare. Vad man vill åstadkomma är ett forum för att underlätta bosättningen av anvisade samt ha beredskap för gruppen egenbosatta (EBO), skriver Kambiz Asadollahi, verksamhetschef för vuxenutveckling, i ett mail till märsta.nu

centrum_artikel_host

Igår kunde märsta.nu rapportera om att 73 nyanlända anvisats Sigtuna kommun under 2018. Det är nu kommunens ansvar att ordna boende åt dem. Nu har Länsstyrelsen beviljat kommunen medel för att ordna bostäder åt nyanlända. Ett samarbete mellan kommunen och olika privata fastighetsägare:
– De förväntande effekterna av insatsen är att mottagning och bosättning kommer påskyndas för de kommunanvisade. Beredskapen ökar även med ett fast nätverk av fastighetsvärdar genom att fastighetsbeståndet är kartlagt och tydligt, berättar Kambiz Asadollahi, verksamhetschef för vuxenutveckling.

Klarar mottagandet i år
Projektet startar i och med att kommunen får medel från Länsstyrelsen och hur pengarna används ska redovisas för Länsstyrelsen efter ett år. Under 2016 tog Sigtuna kommun emot 108 nyanlända och under 2017 ska antalet uppgå till 107. Enligt Kambiz Asadollahi klarar kommunen mottagandet. Det är dock oklart om det lett till att utsatta personer i kommunen trängts undan till förmån för nyanlända som varit fallet i flera andra kommuner.

connys_helsida
centrum_host_helsida
defacto_helsida
budget2023

(S)-kritik mot besparingar på 27 miljoner

Nyheter Den borgerliga kommunledningens budget klubbade på onsdagen men Socialdemokraterna är kritiska till besparingar i budgeten: - Vi har ställt frågan flera gånger under budgetdebatten men inte fått svar på vilka nedskärningar det är som ligger på bordet. Vi får inga svar och det är fegt, säger Marie Axelsson (S).

julmarknad_2022
advent_kyrka_helsida
dackskifte_helsida
pantamera_avc_helsida
budget2023

Budgetdebatt på onsdagen: Stora utmaningar väntar

Nyheter Onsdag 30:e november ska budgeten klubbas för 2023: - Att Sverige, Sigtuna och resten av världen står inför mycket stora ekonomiska utmaningar 2023 på grund av flera sammanvägda faktorer råder ingen oenighet kring, säger Bengt Hellström (KD), gruppledare.

moderat_pan_helsida
vintermarknad_helsida
agy_oppethus

Ljusmanifestation för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Nyheter En Ljusmanifestation hölls i Valsta i torsdags för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor: - Vi är tacksamma för att varje år få vara med och bidra med en aktiv ståndpunkt mot våldet mot kvinnor och det är en självklarhet för oss att medverka med andra föreningar, organisationer och kommunen kring frågan, sa Sibtain Govani från Shiamuslimska församlingen i Valsta

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

marknaden_outsider
ridskola_2020_outsider
vintermarknad_outsider
kyrka_outsider_advent
swedol_outsider
nrh
centrum_outsider_host
pantamera_out
connys
dackskifteoutsider