sap_feb_pan
Foto: Arkivbild

Hårda vindar drar in i samband med snöovädret

Snöovädret har dragit in över kommunen. Det har övergått till regn framåt kvällen och SMHI har nu utfärdat varning även för vind.

centrum_artikel_host

SMHI varnar för snöfall som kan skapa trafikproblem från onsdag eftermiddag till natt mot torsdag. Kombinationen av snöfall och frisk vind förutspås påverka trafiken på flera sätt. Förutom att orsaka halka, snömodd och dålig sikt kan detta medföra begränsad framkomlighet på vägarna, särskilt i områden som inte hunnit snöröjas eller där trafikolyckor uppstår.

Resenärer förväntas möta förseningar och risken för inställda avgångar inom buss-, tåg- och flygtrafiken ökar. Dessutom kan områden med luftburna elledningar drabbas, vilket vid temperaturer nära noll grader kan resultera i störningar i el- och teleförsörjningen. SMHI rekommenderar att vara extra försiktig och hålla sig informerad om trafikläget.

SL i samarbete för fossilfri framtid

Notiser Shift2Access är ett banbrytande samarbete där Trafikförvaltningen i Region Stockholm, tillsammans med Region Skåne och Västra Götalandsregionen, strävar efter att utveckla innovativa lösningar för en fossilfri, inkluderande och resurseffektiv framtid.

connys_helsida
steningekompani_helsida
centrum_host_helsida
funkisfest_helsida
skridskodisco_helsida
foraldranatverk_helsida

Före detta finansregionsrådet lämnar sitt uppdrag

Politik Oppositionsregionrådet Irene Svenonius meddelade vid ett extrainsatt möte med den moderata regiongruppen i Stockholm att hon lämnar såväl sina uppdrag för Moderaterna i Region Stockholm som övriga uppdrag för Moderaterna. Efter sju år som gruppledare på heltid, varav sex år som finansregionråd (2017-2022) under en turbulent period för Stockholmsregionen.

pantamera_avc_helsida

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

A-traktorer fortsätter öka

Notiser Den senaste utvecklingen inom användningen av A-traktorer i Sverige och särskilt i Sigtuna kommun visar en markant ökning under det senaste decenniet, med fortsatt tillväxt under 2023. Enligt nyligen publicerade siffror från Trafikanalys har antalet A-traktorer i Sigtuna ökat för tredje året i rad, vilket pekar på en stadigt växande trend i regionen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
foraldranatverk_outsider
skridskodisco_outsider
funkisfest_outsider
nrh_sigtuna
stentekompani_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
centrum_outsider_host