moderat_pan_nov
Fullmäktige sammanträdde i Kulturum på torsdagenFoto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

Fyra beslut på fullmäktige

Kommunfullmäktige var en relativt avslagen historia fram till att kommunfullmäktiges inriktningsmål skulle preciseras.

centrum_artikel_host

Fullmäktige hade fyra beslut att fatta plus att utse nämndemän. Ett av besluten blev en återremiss då både majoritet och opposition var överens om att inte betala in 28 miljoner till Kommuninvest i skrivande stund utan vänta till efter nyår. Gällande inriktningsmålen presenterade kommunstyrelsens ordförande Lars Bryntesson (S) fyra mål som kommunfullmäktige ska utgå ifrån. Debatten pågick i en timme innan fullmäktige med siffrorna 27-19 antog de fyra målen. Det handlar om ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och demokratisk hållbarhet. Bryntesson poängterade att det handla om ansvar för både nuet och framtiden. Dessa fyra mål ska även vara en del av samtliga nämnders styrsystem. Mårten Fintling (C) ansåg att det var för luddiga, Michael Harvey (KD) menade att det är så fina ord som redan står i Sveriges rikes lag.

”Harvey kan lägga egna förslag”
Dan Rosenholm (FP) ansåg att Harvey skulle komma med ett eget förslag och inte bara gå på Moderaternas yrkande. Mårten Fintling kritiserade Rosenholm för att inte hela kommunen fanns utritad i hand presentation. Efter den timslånga debatten kunde ärendet läggas till handlingarna, (SD) valde att inte medverka i voteringen.

Fråga om nya sedlarna
Fullmäktige hanterade även frågor och interpellationer. Olov Holst (M) ställde frågor till Lars Bryntesson kring Energioperatörerna AB som är kommunens bolag för vindkraftverk, frågan var hur länge kommunen ska skjuta in medel och svaret var förhoppningsvis ”inte längre än detta bokslut”. Peter Nilsson (SD) hade ett ärende uppe kring hur kommunen förbereder sig för hanteringen av nya sedlar och svaret från Bryntesson var att det var Riksbankens ansvar samt andra som hanterar pengar på olika sätt (p-bolag, banker). En försäljning av mark i Arlandastad gjordes till Bilfastigeter Nord AB.

Budgetdebatt på onsdagen: Stora utmaningar väntar

Politik Onsdag 30:e november ska budgeten klubbas för 2023: - Att Sverige, Sigtuna och resten av världen står inför mycket stora ekonomiska utmaningar 2023 på grund av flera sammanvägda faktorer råder ingen oenighet kring, säger Bengt Hellström (KD), gruppledare.

vintermarknad_helsida
defacto_helsida
agy_oppethus
moderat_pan_helsida

Ljusmanifestation för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Notiser En Ljusmanifestation hölls i Valsta i torsdags för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor: - Vi är tacksamma för att varje år få vara med och bidra med en aktiv ståndpunkt mot våldet mot kvinnor och det är en självklarhet för oss att medverka med andra föreningar, organisationer och kommunen kring frågan, sa Sibtain Govani från Shiamuslimska församlingen i Valsta

centrum_host_helsida
connys_helsida
advent_kyrka_helsida
pantamera_avc_helsida
dackskifte_helsida
busshållsplatsmordet

Rättegång utan misstänkt i HD

Notiser Högsta domstolen tog upp Busshållsplatsmordet på tisdagen - Men den misstänkte som är delgiven inställde sig inte då han befaras vara i Sierra Leone.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

ridskola_2020_outsider
connys
marknaden_outsider
nrh
centrum_outsider_host
dackskifteoutsider
pantamera_out
vintermarknad_outsider
kyrka_outsider_advent
swedol_outsider