centrum_panorama_hostshopping

För få covidfall i kommunen

Folkhälsomyndigheten redovisar inte längre antalet covidfall för kommuner färre än 15 fall, där nu Sigtuna kommun ingår.

centrum_artikel_host

Under flera veckors tid har Sigtuna kommun haft färre än 15 covidfall i veckan, det betyder numera att Folkhälsomyndigheten inte längre redovisar antal fall för kommuner med färre än 15 sjukdomsfall. Bara sju kommuner i länet kommer upp i över 15 fall, enda kommun i Norrort är Järfälla.

För hela Region Stockholm rör det sig om 254 sjukdomsfall i vecka 36, en av dessa vårdas på intensiven och noll har avlidit till följd av covid-19. Totalt har drygt 23 200 länsbor konstaterats smittade under pandemin.

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

connys_helsida
mp_tack_helsida
brobygget_2024
pantamera_avc_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

centrum_host_helsida

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

fritidsbanken_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
connys
pantamera_out
mp_tack_outsider
ridskola_2020_outsider