sap_feb_pan
Foto: Swedavia/Victoria Ström

Flygförseningsärenden i domstol kraftigt ökande – Tingsrätterna ser en fördubbling i flygmål

Antalet flygförseningsärenden som når domstol har upplevt en kraftig ökning. Tingsrätterna rapporterar att flygmål har mer än fördubblats sedan 2022, då covid-19 slutade klassas som en allmänfarlig sjukdom.

centrum_artikel_host

Särskilt Nyköpings tingsrätt och Attunda tingsrätt, som hanterar ärenden från Skavsta respektive Arlanda flygplats, ser en ström av flygförseningsärenden, rapporterar SVT.

Elisabet Wass Löfstedt, lagman på Nyköpings tingsrätt, noterar en liknande trend som på Attunda tingsrätt. Hon påpekar att antalet fall börjar öka i takt med ökande resande. Denna ökning syns tydligt i båda tingsrätterna jämfört med föregående år.

En del av förklaringen till denna ökning är den växande gruppen företag specialiserade på att bistå passagerare med att återfå sina pengar. Dessa företag skickar ofta flera olika fall samtidigt till tingsrätterna, vilket bidrar till en högre belastning.

Anders Dereborg, lagman på Attunda tingsrätt, uttrycker oro över den ökande mängden flygmål som rör Arlanda. Prognoser pekar på att tingsrätten kan förvänta sig över 2000 sådana fall, vilket kan leda till prioriteringsfrågor gällande andra mål.

Att hantera denna enorma mängd flygmål kräver en betydande insats. Dereborg noterar att tingsrätten har en arbetsgrupp med ett etablerat system för att effektivt handskas med denna ökade belastning.

På Nyköpings tingsrätt förutspås också en fortsatt ökning av fall.

”Folk reser som vanligt igen,” kommenterar Elisabet Wass Löfstedt enligt SVT.

SL i samarbete för fossilfri framtid

Notiser Shift2Access är ett banbrytande samarbete där Trafikförvaltningen i Region Stockholm, tillsammans med Region Skåne och Västra Götalandsregionen, strävar efter att utveckla innovativa lösningar för en fossilfri, inkluderande och resurseffektiv framtid.

centrum_host_helsida
funkisfest_helsida
pantamera_avc_helsida
skridskodisco_helsida
connys_helsida
foraldranatverk_helsida

Före detta finansregionsrådet lämnar sitt uppdrag

Politik Oppositionsregionrådet Irene Svenonius meddelade vid ett extrainsatt möte med den moderata regiongruppen i Stockholm att hon lämnar såväl sina uppdrag för Moderaterna i Region Stockholm som övriga uppdrag för Moderaterna. Efter sju år som gruppledare på heltid, varav sex år som finansregionråd (2017-2022) under en turbulent period för Stockholmsregionen.

steningekompani_helsida

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

A-traktorer fortsätter öka

Notiser Den senaste utvecklingen inom användningen av A-traktorer i Sverige och särskilt i Sigtuna kommun visar en markant ökning under det senaste decenniet, med fortsatt tillväxt under 2023. Enligt nyligen publicerade siffror från Trafikanalys har antalet A-traktorer i Sigtuna ökat för tredje året i rad, vilket pekar på en stadigt växande trend i regionen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

skridskodisco_outsider
funkisfest_outsider
connys
nrh_sigtuna
stentekompani_outsider
foraldranatverk_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out