eu_valet_panorama
Foto: MMS-Bild/Arkiv

Extra trafikkontroller inför skolstart: Polisen sätter fokus på hastighetssäkerhet

I en satsning för att främja trafiksäkerheten och tryggheten på vägarna i samband med skolstarten genomför polisen över hela landet en omfattande trafikvecka under vecka 33 med speciellt fokus på hastighetsöverträdelser. Denna åtgärd kommer som ett svar på den ökande aktiviteten på vägarna när skolor öppnar och många återvänder från semestern.

centrum_artikel_host

Under trafikveckan kommer polisen att intensifiera sina insatser vid platser med lägre hastighetsgränser, såsom 30-zoner vid skolor, bostadsområden och stadskärnor. Syftet är att öka medvetenheten om vikten av att följa hastighetsbegränsningarna och att skapa en säkrare trafikmiljö för alla trafikanter, särskilt de yngre som är på väg till och från skolan.

Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen, betonar att hastighetsbegränsningarna har en grund i att skydda såväl de yngre trafikanterna som de mer erfarna. Med tanke på att många barn precis har börjat skolan och kan vara ovana vid trafiksituationer är det av yttersta vikt att skapa en trygg och säker miljö för dem. Små hastighetsöverträdelser kan ha allvarliga konsekvenser och sätta många i fara.

”Trafiken är vårt gemensamma vardagsrum där vi måste dela utrymmet och ta hänsyn till varandra för att säkerheten ska råda och en känsla av trygghet ska prägla våra vägar”, säger Ursula Edström.

Polisens initiativ att koncentrera trafikkontroller till områden med lägre hastighetsgränser och hög fotgängaraktivitet understryker deras engagemang för trafiksäkerhet och medborgarnas trygghet. Genom att hålla hastighetsbegränsningarna och vara medvetna om vårt ansvar som trafikanter kan vi alla bidra till att skapa en tryggare trafikmiljö för alla.

Med skolstarten runt hörnet är denna trafikvecka ett viktigt steg mot att skapa medvetenhet om hastighetssäkerhet och uppmärksamma vikten av att följa trafikreglerna, särskilt i områden där det rör sig många människor, inklusive barn.

eldsjal2024_helsida
mp_helsida_eu

Sigtunas rådhus fyllde 280 år

Nyheter I lördags firade Sigtuna en viktig milstolpe – det var 280 år sedan Sigtuna Rådhus invigdes av Eric Kihlman den 18 maj 1744. Detta historiska ögonblick markerades av invånarna med glädje och stolthet över stadens rika kulturarv.

Extra

Sigtunas befolkning minskade

Nyheter Sigtuna kommun upplevde en befolkningsminskning med 31 personer under första kvartalet 2024, vilket är den största minskningen under ett kvartal på hela 2000-talet. Trots att fler barn föddes än personer dog, var det fler som flyttade från kommunen än till den, vilket resulterade i en minskning av invånarantalet.

pantamera_avc_helsida
bygdensdag_helsida
seniormassa_pan
centrum_host_helsida
connys_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

seniormassa_outsider
bygdensdag_outsider
centrum_outsider_host
eldsjal2024_out
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
eu_valet_outsider
connys
mp_eu_outsider
pantamera_out