Så här kommer huvudgatan att se ut i Steninge slottsbyFoto: Steninge slottsby/Arkitektritning

Första byggherren klar i Steninge slottsby

Svenska Hyreshus har köpt två markområden av Gelba för att uppföra bostäder i Steninge slottsby.

Steninge slottsby med en laga vunnen detaljplan börjar komma närmare byggstart. Gelba som äger området kommer att sälja ut delar i området till byggherrar som ska bygga enligt den plan man har upprättat för bostadsområdet. Svenska Hyreshus köpte två markområden med byggrätter för 28 radhus och 57 lägenheter i flerbostadshus. Totalt omfattar området över 600 bostäder, förskola, skola och äldreboende.

Steninge Slott bekräftar affären med Svenska Hyreshus AB och uppger samtidigt att det varit ett stort intresse bland byggherrar att köpa mark i området. Det aktuella området ligger närmast stenladan och byggstart är planerad till våren 2016 med inflyttning hösten 2017.
– Miljön runt Steninge slott är oerhört vacker och har en lång tradition av kulturhistoria som vi värnar när vi utvecklat byn. Vi har därför höga förväntningar på byggherrarna. Det som byggs måste harmonisera med platsen, förstärka och knyta an till det historiska arvet och den specifika steningemiljön. Det gäller med andra ord att hitta rätt byggherrar med kapacitet att förverkliga vår vision och så här långt har det gått mycket bra, kommenterar Leif West, VD för Gelba och Steninge slott AB, i ett pressmeddelande.

Flyg ställdes in: Man kastade sko

Blåljus En man kastade sin skog in i en fönsterruta när han fick besked om att hans flygplan ställts in i samband med de globala tekniska problemen som pågick under fredagen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening