centrum_panorama_hostshopping

Brandgympa ska lära barnen brandsäkerhet

Brandkåren Attunda lanserar brandgympa till skolor och förskolor med barn upp till 9 år.

centrum_artikel_host

Genom att beställa en Brandbox av Brandkåren Attunda så kan förskolor och skolor genomföra en brandgympa. Brandgympa ger barnen ett upplevelsebaserad sätt att lära sig mer om brandskydd genom fysiska och grovmotoriska övningar, det kan handla om bland annat stå på ett ben eller hoppa 1-1-2 som ju är numret till SOS Alarm.

Brandboxen innehåller även lärarhandledning så att de kan utföra gympan med barnen. Barnen får sedan med sig en broschyr gem. Boxen innehåller bland annat brandsläckare, brandfilt och brandvarnare. Yngre barn utför enklare övningar som bestäms av aktivitetskort och barn mellan 6-9 år kör en hinderbana.

mp_tack_helsida
pantamera_avc_helsida
brobygget_2024

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

centrum_host_helsida
connys_helsida
fritidsbanken_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
connys
brobygget_outsider
mp_tack_outsider
fritidsbanken_outsider
pantamera_out
centrum_outsider_host