centrum_panorama_hostshopping
Foto: Daniel Iskander

Anmälan mot fullmäktigeordföranden till JK

Justitieombudsmannen, JO, utreder inte fullmäktigeledamöter varpå märsta.nu:s chefredaktör och ansvarige utgivare har skickat ärendet vidare till Justitiekanslern, JK.

centrum_artikel_host

märsta.nu är beslutsamma att få saken prövad med att fullmäktiges ordförande Gun Eriksson med sitt uttalande uppmanade ledamöter att inte prata med media. En anmälan skickades kort efter fullmäktigesammanträdet till Justitieombudsmannen, besked har kommit därifrån med att JO inte utreder fullmäktigeledamöter. Därför har en anmälan istället gjorts till Justitiekanslern som har till uppgift att utreda brott mot tryckfrihetsordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Ett liknande fall fanns från Jönköpings läns landsting 2014 där politiker ”petat” i vad anställda mailat till media om. Det blev ingen fällande dom i det fallet men JK hade påpekanden om att politiker ska respektera grundlagen och de som omfattas av meddelarskydd.

sigtunakampen_helsida
eldsjal2024_helsida
mp_helsida_eu
connys_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
mp_eu_outsider
eu_valet_outsider
sigtunakampen_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out
nrh_sigtuna
eldsjal2024_out
connys