helsida_bostad
Pernilla Bergqvist (L)Foto: Sigtuna kommun

7,6 miljoner från Skolmiljarden

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat hur man ska fördela den så kallade Skolmiljarden till kommunens skolor: - Det här är ett välbehövligt tillskott som vi kommer att använda för att lindra pandemins negativa effekter för våra barn och unga i kommunen, uppger nämndordförande Pernilla Bergqvist (L).

centrum_artikel_host

Skolmiljarden från regeringen uppgår i år till 7,6 miljoner för Sigtuna kommuns del. Syftet är att säkerställa så att alla barn och ungdomar får den utbildning de har rätt till trots pandemins konsekvenser på skolverksamheten. Grundskolorna i kommunen får nästan sex miljoner av pengarna, resterande går till gymnasieskolorna.
– Det här är ett välbehövligt tillskott som vi kommer att använda för att lindra pandemins negativa effekter för våra barn och unga i kommunen. Fokus kommer att vara på en förstärkning till skolor med högstadium eftersom vi vill intensifiera arbetet med måluppfyllelse för våra avgångselever. Det gäller framförallt för de elever som behöver olika former av stöd, men även för många andra elever som i och med pandemin inte kunnat nå sin fulla potential, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

De aktuella skolorna behöver inte ansöka om pengarna utan betalas till kommunen, därefter är det upp till kommunen att fördela pengarna proportionerligt. Medlen ska användas för att öka måluppfyllelse bland elevgrupper som drabbats särskilt av pandemin. Bland annat införs förstärkt undervisning i ämnen som är särskilt drabbade, som i praktiska ämnen, ökad läxhjälp eller extra undervisning riktad till elever som befaras inte nå målen. Kostnad för timvikarier utifrån ökad sjukfrånvaro.

pantamera_avc_helsida
defacto_helsida
toppbanner
ungdomsarbete_helsida
centrum_sommar2022_helsida
connys_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

centrum_sommar_outsider2022
ridskola_2020_outsider
nrh
arbete_outsider
pantamera_out
connys
swedol_outsider