sap_feb_pan
Foto: Daniel Iskander

Morgonkollen

Morgonkollen - 9 december!

centrum_artikel_host

Väderprognosen för dagen pekar på temperaturer kring noll och en potentiell risk för snöfall. Det är viktigt att vara beredd på eventuella väderomslag och möjliga besvärliga väglag på grund av snön.

Trafikläget i kommunen ser för närvarande lugnt ut, men med risk för besvärligt väglag på grund av det eventuella snöfallet. Resenärer uppmanas att ta det försiktigt och anpassa körningen efter rådande förhållanden.

Kollektivtrafiken rapporterar inga större störningar i nuläget. Det rekommenderas ändå att hålla koll på eventuella uppdateringar via SL.se för att vara förberedd på eventuella förändringar eller förseningar.

Blåljusmyndigheterna rapporterar om en lugn kväll och natt i kommunen. Inga större händelser eller incidenter har rapporterats, vilket bidrar till en generellt stabil situation i området.

För senaste uppdateringar och ytterligare information under dagen, håll koll på märsta.nu för att vara väl förberedd och informerad om rådande förhållanden i kommunen.

SL i samarbete för fossilfri framtid

Nyheter Shift2Access är ett banbrytande samarbete där Trafikförvaltningen i Region Stockholm, tillsammans med Region Skåne och Västra Götalandsregionen, strävar efter att utveckla innovativa lösningar för en fossilfri, inkluderande och resurseffektiv framtid.

skridskodisco_helsida
connys_helsida
funkisfest_helsida
centrum_host_helsida
steningekompani_helsida
foraldranatverk_helsida
pantamera_avc_helsida

A-traktorer fortsätter öka

Nyheter Den senaste utvecklingen inom användningen av A-traktorer i Sverige och särskilt i Sigtuna kommun visar en markant ökning under det senaste decenniet, med fortsatt tillväxt under 2023. Enligt nyligen publicerade siffror från Trafikanalys har antalet A-traktorer i Sigtuna ökat för tredje året i rad, vilket pekar på en stadigt växande trend i regionen.

Nya insatser för att stoppa utbrottet av granbarkborre

Nyheter I kampen mot granbarkborren tar Sigtuna kommun nu ett aktivt steg genom att bekämpa dess spridning. I skogskanterna kan du möjligen se nedfällda granar, en del av det pågående arbetet med att förbereda inför granbarkborrens svärmningssäsong senare i vår.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

skridskodisco_outsider
foraldranatverk_outsider
funkisfest_outsider
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
stentekompani_outsider
connys
pantamera_out